Solelgrossisten vänder ett minusresultat till vinst under första halvåret 2020. Dessutom ökar det svenska solelbolaget sin omsättning. I början av året hade bolaget problem med sin leverantör i Kina, men nu sker leveranserna i normal takt. 

ANNONS

Omsättningen uppgick till 48,3 miljoner kronor (29,8), vilket är en ökning med 62 procent jämfört med samma period förra året. Resultatet efter finansiella poster visar en vinst på 0,9 miljoner kronor (-1,44).

De första månaderna uppger bolaget att man hade en stark orderingång, men att man fick leveransproblem från Kina. Nu är allt detta inhämtat och det med råge. Under halvåret har företaget flyttat från Simrishamn till nya lokaler i Tomelilla, både lager och kontor.

”Vi har varit måna om att hitta lokaler med tillväxtpotential, bra flöden och bra kostnadsläge. Vi känner oss mycket nöjda med våra nya lokaler. Vi var väldigt trångbodda förut, men här har vi god plats att fortsätta växa,” säger vd och styrelseordförande Torvald Jacobsson.

Har ökat leveranstakten under året

Under perioden har bolaget också anställt en lagerchef, vilket ska vara anledningen till att både in- och utleveranser nu går betydligt snabbare.

Torvald Jacobsson menar att intresset för solel fortsatt är enormt och att man utvecklar ett verktyg för kalkyler.

ANNONS
ANNONS

”Vi är också i färd med att lansera ett verktyg för snabbare och mer exakta kalkyler för våra återförsäljare. Jag bedömer att det blir det vassaste på marknaden och kommer att ge våra kunder en stora fördel.

Läs mer: Coronakris ökar svenskarnas intresse för solceller [Dagens PS]