På tisdag nästa vecka påbörjar SL upphandlingen av en ny aktör till Stockholms tunnelbana. Enligt region Stockholm blir det den största offentliga upphandlingen någonsin i Sverige.

ANNONS

I Stockholms tunnelbana har antalet resenärer per dag ökat med 100 000 sedan år 2009. Region Stockholm prognostiserar att befolkningen i tunnelbanans upptagningsområde kommer öka med mer än 50 procent de kommande 30 åren.

År 2019 påbörjade Storstockholms lokaltrafik, SL, en utbyggnad av tunnelbanesystemet. Det ska byggas ut med tre mil nya spår och 18 nya stationer. Nya vagnar ska också introduceras.

Tunnelbanan ska byggas ut till Nacka, Barkarby och Arenastaden, tunnelbanans blå linje ska dessutom kopplas ihop med den gröna linjen som går till Hagsätra. En ny sträcka mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska också byggas.

Tunnelbanan drivs i dag av MTR

Upphandlingen som påbörjas nästa vecka är värd upp till 50 miljarder och omfattar drift av tunnelbanan, fordon och stationer samt hela den omgivande verksamheten, allt drivs i dag av MTR.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL, säger till TT att de vet att det här är ett oerhört eftertraktat kontrakt internationellt sett.

”Vi har fått goda signaler från omvärlden om att det finns ett stort intresse hos många välrenommerade tunga aktörer”, säger han till TT i Dagens Industri.

Största offentliga upphandlingen någonsin

Kontraktets värde ligger på mellan 40 och 50 miljarder kronor. Upphandlingen blir i och med det inte bara Sveriges genom tiderna största offentliga upphandling, utan antagligen också den största icke-militära upphandlingen i världen det år den blir klar.

ANNONS
ANNONS

Upphandlingen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023–2024. Hong Kong-baserade MTR kommer fortsätta köra tunnelbanan i Stockholm till 2023, med möjlighet till förlängning till slutet av 2025, som längst.

Ska bli bättre för resenärerna

Kristoffer Tamsons säger att resenärerna inte kommer märka någonting under upphandlingen samt att målet på sikt är att resenärerna ska påverkas positivt, samt att SL:s fokus de kommande åren är att få fler, nöjdare och tryggare resenärer.

Läs mer: Tyréns uppdrag till Mälarbanan blir fler och större [Dagens PS]