Dagens PS

Regeringen tillsätter två utredningar för minskad segregation

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson säger att utredningen om ett statligt fastighetsbolag är en del inregeringens arbete att förebygga, minska och motverka segregation och brottslighet
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson säger att utredningen om ett statligt fastighetsbolag är en del inregeringens arbete att förebygga, minska och motverka segregation och brottslighet. (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 07 juni 2022Publicerad: 07 juni 2022

Regeringen har tillsatt två utredningar som båda har syftet att bekämpa segregation och brottslighet i socioekonomiskt utsatta områden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Enligt regeringen har den socioekonomiska boendesegregationen ökat sedan 1990-talet, något som gett sämre levnadsvillkor och framtidsutsikter för många barn och unga, regeringen anser att flera åtgärder behövs, det rapporterar Fastighetsnytt.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över om ett statligt ägt fastighetsbolag kan förebygga, minska och motverka segregation och brottslighet i områden med socioekonomiska utmaningar.

Kortsiktiga vinstintressen ger utmaningar

“Mycket bra arbete görs idag av kommuner, allmännyttiga bolag, fastighetsägare och civilsamhället för att motverka segregationen och för att förbättra situationen för människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar. Men det finns också utmaningar där ett kortsiktigt vinstintresse bland fastighetsägare skapar problem”, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att utredningen är en del av regeringens arbete med att vända på varje sten för att förebygga, minska och motverka segregation och den brottslighet som segregationen kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar.

Den nu tillsatta utredningen ska titta på hur ett statligt fastighetsbolag kan agera mer långsiktigt på marknadsmässiga villkor och den ska redovisas den 31 december 2023.

Utredning om ny förköpslag

De senaste åren har behovet av en ny förköpslag förstärkts och regeringen tillsätter även en utredning om det. För att kunna bedriva en effektiv markpolitik och möta behovet av nya bostäder behöver kommunerna fler verktyg. Även samhällets utveckling inom andra områden har gjort att kommunerna fått behov att kunna förköpa fastigheter.

“Vi vill ge kommuner bättre förutsättningar att stå rustade inför de samhällsutmaningar som finns, såsom att bryta segregationen. Kommuners markinnehav och möjlighet att kunna öka sitt markinnehav är ett viktigt verktyg för att de ska kunna göra det”, säger bostadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande.

ANNONS

Utöver att minska och motverka segregation bör en ny förköpslag även underlätta för samhällsomvandling till följd av företagsexpansioner och företagsetableringer samt åtgärder för klimatanpassning. Senast den 7 december 2023 ska utredningen lämna sitt betänkande.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Att planera för social hållbarhet

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS