Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella handlingsplan för plast som också innefattar byggsektorn. 

ANNONS

Plast ger mycket nedskräpning och stora klimatutsläpp, dessutom återvinns inte tillräckligt mycket plast. Därför har regeringen beslutat om en nationell handlingsplan för plast som också innefattar byggsektorn, det rapporterar Fastighetstidningen.

I de fyra fokusområden som finns med i regeringens strategi för en cirkulär ekonomi finns sammanlagt 55 åtgärdspunkter som är anpassade för plast. Från år 2030 ska exempelvis plastförpackningar innehålla minst 30 procent återvunnen plast, fler plastförpackningar ska också bli möjliga att återvinna.

Byggsektorn stor användare av plast

På måndagens pressträff sade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll att strategin är ett stort steg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Hon meddelade även att regeringen gett Boverket i uppdrag att utveckla arbetet med byggsektorns omställning.

Byggande och konstruktion står, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet, för 20 procent av plastanvändningen i Europa vilket innebär att byggsektorn är det näst största användningsområdet för plast efter förpackningsindustrin.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Nytt verktyg för klokare klimatbeslut tidigt i byggprojektet [Dagens PS]