Det saknas etablerade metoder för att beräkna klimatpåverkan och jämföra alternativ i de tidiga skedena i ett byggprojekt, nu ska ett verktyg tas fram.

ANNONS

Till stor del avgörs en byggnads klimatavtryck tidigt i byggprocessen men i dag är det svårt att beräkna sambanden mellan en byggnads form, stomlösning och klimatavtryck. Vanligtvis görs sådana beräkningar sent i projekten då många av de förutsättningar som kan påverka byggnadens klimatpåverkan redan är låsta.

IVL Svenska miljöinstitutet genomför nu ett projekt med arkitekter, konstruktörer och forskningsaktörer för att ta fram ett verktyg som kan jämföra olika alternativ i de tidiga gestaltningsskedena av ett byggprojekt.

Underlätta utvärdering av klimateffekter

”Verktyget ska göra det lättare för byggbranschens aktörer att utvärdera vilken klimatmässig effekt olika lösningar får, och integrera det i nuvarande arbetssätt tidigt i byggprocessen”, säger Rasmus Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Verktyget sammankopplar Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, med programmet Grasshopper 3d. BM har utvecklats av IVL och används för att räkna på byggnaders klimatpåverkan och Grasshopper 3d används ofta som skissverktyg i tidiga byggskeden.

”När olika byggelement som exempelvis en yttervägg eller ett bjälklag kopplas till enkla digitala volymskisser ges automatisk återkoppling på byggnadens klimatpåverkan utifrån generiska klimatdata för byggelementens material”, säger Sandra Moberg i pressmeddelandet. Hon är arkitekt och specialist på klimatberäkningar vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet pågår i tre år

Projektet ska pågå i tre år och har beviljats 3,8 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten. Det genomförs i samarbete med arkitektbyråerna FOJAB och Warm in the Winter, samt med Tyréns, Rise och Chalmers som särskild referenspartner.

”Verktyget ökar förståelsen för hur byggnadens form och gestaltning påverkar klimatavtrycket, och vilka faktorer som är drivande. Det är ett viktigt redskap för hur arkitekter och konstruktörer kan arbeta framöver”, säger Petra Jenning i pressmeddelandet. Hon är arkitekt och innovationsledare på FOJAB.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Förutsättningar för nordisk marknad för bio-CCS undersöks [Dagens PS]