Lagrådet sågade regeringens förslag till undantagslagstiftning för Cementa rejält – men regeringen går ändå vidare med förslaget, meddelar ministrarna Ibrahim Baylan (S) och Per Bolund (MP) på en presskonferens.

ANNONS

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätts utslag den 6 juli om tillståndet för Cementas kalkbrytning blev en chock för bolaget, regeringen och det svenska näringslivet i somras. Konsekvenserna för samhällsekonomin i Sverige bedömdes bli enorma, och regeringen plockade skyndsamt fram ett lagförslag för att kunna lösa cementkrisen.

Lagförslaget sågades dock rejält av bland annat Lagrådet, som påpekade att lagförslaget stred mot både svensk grundlag och EU-rätten och dessutom kunde skada tilltron till det svenska rättssystemet, eftersom det är ett sätt att runda Mark- och miljöverdomstolens utslag om tillståndet för Cementas kalkbrytning påpekade juristerna i Lagrådet.

Ger möjlighet att söka tidsbegränsat tillstånd

Trots det väljer regeringen att gå vidare med lagförslaget, meddelar näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) på en presskonferens på tisdagsmorgonen. Lagändringen ska träda i kraft den 15 oktober och ger möjlighet för Cementa att söka ett tidsbegränsat tillstånd hos regeringen för att fortsätta bedriva sin verksamhet. Detta i väntan på att den nya ansökningsprocessen är färdig.

De konsekvenser som regeringen befarar, inställda infrastrukturprojekt och stopp för bostadsbyggande, gör att lagen ändå är motiverad, enligt Ibrahim Baylan.

”Det skulle bli en allvarlig situation om det blev stopp i cementproduktionen”, säger Ibrahim Baylan.

”Extremt kort tid”

Per Bolund säger att det är en ”extraordinär situation” och att regeringen förutom lagförslaget föreslagit en rad miljöinsatser kring grundvattnet i budgetpropositionen för 2022.

”När det gäller tidsaspekten är det inte något som regeringen har valt, utan det var extremt kort tid från att ansökan inte beviljades i somras till att vi hamnade i en akut situation nu under hösten. Det är därför vi har behövt hantera den här frågan skyndsamt”, säger han.

ANNONS
ANNONS

”Det är inte en kris som kan lösas med en åtgärd”, säger Bolund.

Läs även: Lagrådet sågar regeringens plan för Cementa [Dagens PS]

Läs även: Panik i byggbranschen efter dom om cement [Dagens PS]