Nick Cave sjunger i en av sina sånger: ”Jag visste innan jag träffade henne att jag skulle förlora henne.”

ANNONS

Ingenting består. Vi vet det. Ändå lever vi våra liv som om varje kulle är den sista vi kommer behöva erövra.

När det enda vi vet är att vi kommer vara tvungna att traska ner ifrån den.

I den tredje av fyra temaavsnitt med coach Mats Venndahl blir samtalet extra personligt. Det handlar om ledarskap ur tre olika synvinklar.

Dels ur arbetstagarens perspektiv. Hur rör man sig i samma riktning som förändringen när man är rädd för vad förändringen ska innebära? Hur vågar man vara en del av att allt hela tiden är i rörelse?

Det andra perspektivet är chefens. Går det ens att styra över en förändringsvåg? Kan man leda en skuta om vinden blåser vart den vill?

Det tredje perspektivets är ett mer jordnära, nämligen det egna livets ständiga förändring. Hur rör man sig i denna förändring? Hur möter man den nya tiden på ett personligt plan när man står på en plats i livet där det känns som man nått ända fram?

Mats Venndahl har en bakgrund i näringslivet men arbetar nu som coach för och med flera stora svenska företag.

Han vågar och har förmågan att sätta fingret exakt på den punkt som ömmar mest.

ANNONS
ANNONS

Men han gör det med en innerlighet och ett allvar som manar till eftertanke.

Här kan du lyssna på avsnittet: