Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Kassa svenska elnät driver tillväxt för storskalig batterilösning

Industrikoncernen Vimab Group erbjuder storskaliga batterilösningar för att hantera problemen i elnäten, som uppstått när Sverige allt mer går över till förnybar energi. (Bild: Vimab Group)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 20 okt. 2023Publicerad: 09 okt. 2023

En svensk snabbväxande börsnoterad industrikoncern säljer storskaliga batterilösningar. Med en landstäckande infrastruktur har bolaget nu skapat en stor efterfrågan, är ledande i landet inom sin nisch och växer med 30 procent per år.

Mest läst i kategorin

Industri- och miljöservicekoncernen Vimab Group är störst i Sverige på att serva stora ventiler – bland annat till tillverkningsindustri och kärnkraftverk.

Hanterar problem i elnätet

Genom att nu också kunna erbjuda storskaliga batterilösningar för att hantera de stora problemen i elnäten, som uppstått när Sverige allt mer går över till förnybar energi, ser tillväxten ut att öka ännu mer. 

”Tillväxten i marknaden kommer att vara enorm under lång tid framöver”, säger Peter Fredell, koncernchef och största ägare i Vimab, och fortsätter:

”Vi ser en mycket hög tillväxt framgent. Och vi växer med ett positivt kassaflöde.”

Batterier – en del av lösningen

Hör Peter Fredell utveckla hur problemen blir allt större i de svenska elnäten i podden Finansräven:

I podden Finansräven berättar Peter Fredell hur bolaget kan bli en del av lösningen, och att man redan börjat får rejält med kunder för Vimabs batterilösningar.

”I varje styrelserum, i varje tillverkningsindustri, i varje kraftbolag, diskuteras batterier. På vissa orter kan tillverkande bolag inte längre driva sin tillverkning med nuvarande elnät, utan man kommer att behöva flytta om inget görs. Där kan storskaliga batterilösningar vara en viktig del av lösningen.”

”Sveriges underdimensionerade elnät klarar inte av att hantera produktion av sol och vind. Kablarna i elnätet klarar inte av att hantera den ojämna produktionen. Man behöver kunna lagra el eftersom nätet redan är maxat.”

Snabbt växande efterfrågan

Peter Fredell berättar att privata konsortier investerar i batterilösningar där elen sedan säljs vidare till Svenska Kraftnät för att jämna ut svängningarna i elnäten.

”Man kan äga batterier för att säkerställa sin egna strömförsörjning eller som investering för att sälja – som en högavkastande batteriobligation eller om du behöver säkerställa egen drift.”

Men för att kunna göra detta på ett säkert sätt behöver man ha en serviceorganisation som kan övervaka batterierna och kan rycka ut om något går fel, vilket händer.

Vimab som säljer batterilösningar i cirka tio meter stora containrar. En sådan klarar av 1 megawatts effekt med 1,2 megawattimmar och kostar cirka 7,5 Mkr.

”Vi märker en snabbt växande efterfrågan. Vi har på kort tid sålt batterier för 40 miljoner kronor. Och offertboken är många gånger större än så. Vi ligger så rätt”, säger Peter Fredell.

Investera Vimab Group här:

Investera via Avanza
Investera via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt