Det finns ytterligare ett stort hot som riskerar att trycka ned aktiekurserna ytterligare, nämligen att bolagen inte reviderat ned sina vinstprognoser. ”Om man tittar på konsensusprognoserna, både i Sverige och utomlands, så visar de att vinsterna ska gå upp både i år och nästa år och 2024 och det kommer de nog inte att göra”, säger fondförvaltaren Magnus Angenfelt i Dagens PS podd Finansräven. Han ser dock ett antal vinnare i surt börsklimat. 

ANNONS

Att det är bistra tider med höjda räntor, hög inflation och en befarad recession har knappast undgått någon. Ytterligare ett bekymmer är att vi fortfarande inte har sett några nedrevideringar på vinstprognoserna.

I det senaste avsnittet av Finansräven får vi höra den erfarne ekonomen och investeraren Magnus Angenfelts syn på marknadsläget. Han är chefsförvaltare på fonden Chelonia. Hör hela avsnittet här:

Finansräven tillsammans med Magnus Angenfelt

Centralbankernas agerande avgör

Magnus Angenfelt lyfter att företagens vinster följer makroekonomin och i en lågkonjunktur eller en eventuell recession så kommer vinsterna att följa med. Makroekonomin består till stor del av den privata konsumtionen, en konsumtion som påverkas kraftigt av de höjda räntorna.

”Det mesta tyder på att börsen kommer att vara lite lägre vid årsskiftet, men jag hoppas att jag har fel. Den stora osäkerhetsvariablen är hur centralbankerna kommer att agera. Det är dem som sitter med knappen för åtstramningar och räntehöjningar”, säger Magnus Angenfelt och fortsätter:

”De kan hitta på någonting som gör att det blir mindre allvarligt. Man ska också ha i åtanke att inflationen kommer att gå ned och att det kommer att tas emot positivt. Men när vinstprognoserna korrigeras ner, då kommer vi att se en skalpning. Det kommer att göra ont.”

Vinnare – Investerartips från Chelonia

ANNONS
ANNONS

Chelonia är en aktivt förvaltad marknadsneutral hedgefond som strävar efter att uppnå en positiv avkastning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden. Portföljen består av en blandning av aktier som man investerat i på lång sikt och på kort sikt. Under inspelningen delar Magnus Angenfelt med sig av några tips på vinnare baserade på fondens innehav.

Magnus Angenfelt berättar att fonden är negativa till fastigheter, hotell och bilar, att samtliga av dessa sektorer kommer att få det tufft framöver. Något som gjort att fonden blankat aktier i dessa sektorer. Några av fondens favoritaktier är Byggmax, Ericsson, New Wave och Dustin – verksamheter som man tror kan klara det kommande marknadsläget väl och där prissättningen på bolagens aktier är fördelaktig.

”En aktie som vi investerade i nyligen var Electrolux, kursen hade halverats och de har åkt ned på samma premisser som alla konsumentberoende företag har gjort. Men om din diskmaskin har gått sönder så måste du ha en ny, du väntar inte ett halvår och diskar för hand. Jag ser inte samma risk som i andra konsumentrelaterade sektorer. De har låg en värdering, hög direktavkastning och bolagets aktie känns ganska ofarlig i det här klimatet.”