Peab har fått uppdraget att renovera Tingstadstunneln i Göteborg. Trafikverket är beställare och kontraktsumman uppgår till 365 miljoner kronor.

ANNONS

Tingstadstunneln förbinder Göteborgs fastland med Hisingen och är en av Västsveriges viktigaste vägförbindelser. Tunneln byggdes 1968 och varje dygn passerar cirka 125 000 fordon. Den 455 meter långa tunneln kommer totalrenoveras.

Peab har fått uppdraget, som är en utförandeentreprenad med byggstart under våren 2022. Peabs uppdrag är bland annat att renovera hela Tingstadstunnelns konstruktion, att lägga ny beläggning på vägbanan och byta ytskikt på väggar och tak. Trafiksäkerheten och framkomligheten i tunneln ska förbättras samtidigt som renoveringen görs. Syftet är att förlänga tunnelns livslängd med 30–50 år.

Ett tunnelrör i taget kommer att stängas av för att utföra arbetena och, förutom själva renoveringen, kommer den mesta tekniken bytas ut, som fläktar och belysning. Ett nytt system som tar hand om det dagvatten som samlas i tunneln ska installeras, liksom ett nytt brandskyddssystem. Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet 2023–2024.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Pilotprojekt för återbruk av trä i byggbranschen [Dagens PS]