Peab Byggsystem stärker sin position ytterligare i byggbranschen, nu lanserar koncernen ett nytt konstruktionsbolag. Något som säkrar konstruktionskompetensen i företaget.

ANNONS

Peabkoncernen växer och nu startar K-System, ett konstruktionsbolag som kommer att ingå i Peab Byggsystem. Där finns redan Byggelement, leverantör av prefabricerade betongelement och Smidmek, som utför stomentreprenader. Det nya företaget ska säkra kompetensen inom konstruktionssegmentet, en kritisk del i verksamheten. Initialt skapas minst tio nya arbetstillfällen.

”Det här är helt rätt tänkt. Satsningen kommer att ytterligare öka både kvalitet och produktionssäkerhet genom att alla delar kommer närmare varandra, säger Jan Lövgren, tillträdande vd på K-System.

Allt i koncernen

Med K-System håller Peab Byggsystem samtliga moment inom betongbyggandet inom koncernen där K-System säkrar den vitala konstruktionskompetensen. Enligt Peab minskar risken för misstag och ökar produktiviteten i och med att antalet mellanhänder minskar.

”Initialt ska K-System serva både Byggelement och Smidmek med tillverkningsritningar och handlingar för hela stomkonstruktioner”, säger Carl Rülcker, vd för Peab Byggsystem och fortsätter:

”Det känns väldigt bra att vi med expansionen knyter den här viktiga verksamheten närmare oss och kan få full förståelse för våra format och arbetssätt”.

30 år i branschen

Jan Lövgren har 30 år i branschen och kunde inte motstå erbjudandet från Peab, en ny utmaning för den rutinerade företagsledaren.

”Konceptet att integrera samtliga moment är helt rätt”, säger han

ANNONS
ANNONS

K-System kommer att rekrytera beräkningsingenjörer, uppdragsledare och projektörer.

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]