I Rosersberg, norr om Stockholm, bygger DSV Solutions ett nytt logistikcenter med en hög grad av automation och fokus på miljö.

ANNONS

DSV Solutions bygger ett nytt logistikcenter i Rosersberg, trots leveransförseningar på grund av pandemin byggs centret på rekordtid. Bolaget har vuxit ur sin nuvarande anläggning i Arlandastad i norra Stockholm. Den är på 22 000 kvadratmeter.

”De senaste åren har dels våra kunder vuxit, dels har vi fått en hel del nya kunder. Därför behöver vi en större anläggning. Dessutom vill vi öka automationsgraden och hur vi utnyttjar ytorna i lagret”, säger Pär Jansson, ansvarig för affärsutveckling på DSV Solutions, i ett pressmeddelande.

För DSV är närheten till Arlanda viktig, varför valet av placering av den nya anläggningen föll på Rosersberg. Bolagets kunder är bland annat företag som arbetar med reservdelar och eftermarknad, teknikbolag och läkemedelsbolag, som alla distribuerar produkter över hela världen.

Miljökrav och hållbarhet

Pär Jansson förklarar att det ska vara en blandning av traditionell lagerhållning och sista-milen-konceptet, där det är viktigt med snabba leveranser, liksom närheten till Stockholm och Mälardalen. Kombiterminalen i Rosersberg gör även att det nya logistikcentret kommer närmare järnvägen.

Hela projektet genomsyras av miljökrav och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

”Vi tänker hela tiden på hur vi kan reducera vårt och kundernas miljöavtryck. Byggnaden får solpaneler som genererar el till verksamheten. Vi återanvänder regnvatten från taken. Det renas och används dels i anläggningen men vi hoppas även kunna skicka ut överskott på vattenledningsnätet”, säger Pär Jansson i pressmeddelandet.

Laddstationer för elfordon

Därutöver ska anläggningen ha laddstationer för eldrivna fordon, såväl personbilar som lastbilar och elsparkcyklar. Hela lagerytan på 72 000 kvadratmeter har LED-belysning och BMS-systemet optimeras för styrning av tempoeratur, belysning och ventilation.

Miljötänket återspeglas även i automatiseringen, lagret utrustas med verikala liftar och det blir också ett automatiserat lager från Autostore, en tio meter hög lådbyggnad där cirka 15 robotar plockar artiklar i varukorgar.

”I stället för att köra runt med truckar och plocka artiklar så levererar robotarna artiklarna på bord där vi packar och skickar ut. Dessa lösningar gör att vi kan lagra mycket mer på mindre yta än med traditionell lagring. Dessutom effektiviserar det verksamheten”, säger Pär Jansson i pressmeddelandet.

Bygget något försenat

Den nya anläggningens logistiklager kommer bli 68 000 kvadratmeter, det blir även en transportcentral på 5 000 kvadratmeter och 1 500 kvadratmeter kontor. I slutet av februari i år påbörjades ett arbete med mycket sprängningar, varför bottenplattan kunde gjutas direkt på marken. Lagerlokalen byggs med betongväggar upp till fyra meter och en stålstomme.

ANNONS
ANNONS

Tommy Allström, projektledare hos totalentreprenören Tommy Allström Byggproduktion AB, berättar att arbetet flöt på snabbt och bra fram till i juli, då de första indikationerna på leveransproblem började komma. Han berättar att det berodde på fler saker, som låga lager hos leverantörerna, brist på råvaror hos tillverkarna och svårigheter med transporter.

Han berättar vidare att de totalt räknar med att sluttiden för projektet förskjutits två månader. Den ursprungliga byggtiden var tio månader, vilket är väldigt kort för den här typen av projekt. Logistikcentret ska stå färdigt i april 2022, då kommer cirka 200 personer arbeta där.

Läs mer: Framtidens hållbara leveranser studeras i Västerås och Umeå [Dagens PS]