Med ett nytt kollektivavtal inom universitet och högskolor förlängs anställningstiden för postdoktorer med minst två år, något som gynnar doktorander och forskare.

ANNONS

Ett nytt kollektivavtal inom universitet och högskolor gynnar särskilt utländska doktorander och forskare då det förlänger anställningstiden med minst två år så de kan stanna kvar och forska i Sverige även efter avslutad doktorsexamen.

De drivande aktörerna bakom det nya kollektivavtalet har varit Sveriges ingenjörer.

”Att problemet med försörjningskrav och permanent uppehållstillstånd löses med hjälp av ett kollektivavtal visar med emfas att den svenska modellen levererar och fungerar, säger Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor vid Sveriges ingenjörer i ett pressmeddelande.

Svårt få uppehållstillstånd

Efter avslutad doktorandexamen har många utländska forskare haft svårt att inom rimlig tid få en tillräckligt lång anställning vid våra universitet och högskolor, vilket gör att de inte kan uppfylla det försörjningskrav som är en förutsättning för permanent uppehållstillstånd.

En konsekvens av detta har varit att forskarna flyttar från Sverige vilket innebär att våra lärosäten och vårt forskningsintensiva näringsliv förlorar kompetens. Därför har Saco-S och Arbetsgivarverket enats om ett nytt kollektivavtal för postdoktorer på universitet och högskolor.

Löser ett hinder

”Sverige måste vara attraktivt som forsknings- och kunskapsnation. Genom det här kollektivavtalet löser vi ett stort hinder som drabbat utländska forskare. Men det måste till fortsatta ansträngningar för att erbjuda goda villkor för ingenjörer och andra specialister som jobbar med teknisk forskning och utveckling, säger Andreas Nyström i pressmeddelandet.

En av huvudpunkterna i det nya kollektivavtalet är att postdoktorer ska kunna erbjudas anställning i minst två år med möjlighet till förlängning med ett år för den som väljer att stanna inom akademin i Sverige för att fortsätta forska. Därmed kommer det nya kollektivavtalet fungera som en brygga mellan akademi och näringslivsforskning för nydisputerade ingenjörer.

ANNONS
ANNONS

Det nya kollektivavtalet träder i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer: Sveriges Ingenjörer antar nya politiska program [Dagens PS]