Sveriges Ingenjörer fattade på tisdagen beslut om sin politiska riktning inom områdena miljö och klimat, utbildning och arbetsmiljö.

ANNONS

I samband med Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ, Ingenjörsfullmäktige, på tisdagen höll sitt årliga möte, fattades beslut om förbundets politiska riktning inom miljö och klimat, utbildning och arbetsmiljö.

”Ny teknik, klimatomställning och utbrett distansarbete ställer nya krav på ingenjörerna och oss som organisation. Ingenjörsfullmäktige har därför antagit nya politiska program inom utbildning, arbetsmiljö och miljö och klimat för att vi även fortsättningsvis ska vara aktiva i debatten och företräda medlemmarna på bästa sätt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Bättre förutsättningar för fortbildning

För att klara samhällsutmaningarna behöver Sverige ingenjörer, därför beslutade det utbildningspolitiska programmet att kvalitet i utbildningen alltid ska vara överordnad kvantitet. Barn och ungas matematikkunskaper måste stärkas och högskolans förutsättningar för att erbjuda vidareutbildning till yrkesversamma ingenjörer på rätt nivå behöver stärkas.

Frågan om ett flexibelt arbetsliv har hamnat i fokus under pandemin, liksom frågor om arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpolitiska program menar att möjligheten att arbeta hemifrån skapar nya ökade krav på organisering av arbetet och på systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsgivaren är ansvarig för att säkerställa att arbetsmiljön är god oavsett var arbetet utförs.

Miljö och klimat

Ingenjörers roll för att skapa ett hållbart samhälle är central. För att hantera de samhällsutmaningar som finns inom hållbarhet och miljö är ingenjörsarbete och ny teknik avgörande.

ANNONS
ANNONS

Redan i designen av produkter måste ingenjörers miljötänkande in så att det blir lättare att byta, återvinna eller återanvända komponenter. I många fall får man både miljöfördelar och minskad sårbarhet vid störningar när produktion sker i Sverige.

Läs mer: Erikssons ingenjörer: Distansarbete ska vara frivilligt [Dagens PS]