Trafikverket har beställt en ny standardväxel för höghastighetsjärnväg som ska möjliggöra för tåg att köra i hög hastighet både på rakspår och i grenspår.

ANNONS

Ett viktigt steg för att kunna bygga höghastighetsbanor i Sverige är växlar som gör det möjligt för tågen att köra i hög hastighet både i rakspår och i grenspår. Nu har Trafikverket beställt en ny standardväxel för höghastighetsjärnväg av Vossloh.

I Sverige har höghastighetsjärnväg länge debatterats och fortfarande råder en viss osäkerhet kring lokalisering av banorna. Trots det har nu Trafikverket tagit ett steg mot utvecklingen av Sveriges höghastighetsbanor och beställt en ny standard för svenska höghastighetsväxlar.

Växlarna är en grundförutsättning

En höghastighetsväxel kan hantera hastigheter på 340–360 kilometer i timmen. Äldre växelstandarder har tillåtit hastigheter på uppemot 130 kilometer i timmen i det avvikande grenspåret, den nya växelstandarden ska göra det möjligt att trafikera grenspåret i en hastighet på 160 kilometer i timmen.

Uppdraget att ta fram växlarna har gått till Vossloh Nordic Switch Systems AB som har lång erfarenhet av växlar för höga hastigheter. Målet med den nya växelstandarden är att jämn järnvägsdrift, hög komfort och lågt underhållsbehov säkerställs.

”Växlarna är en grundförutsättning för att kunna bygga en svensk höghastighetsbana och är därmed en viktig del i den pågående och nödvändiga utvecklingen av det svenska järnvägssystemet. Det är roligt att vi på Vossloh får förtroende från Trafikverket att vara en del i denna utveckling”, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh Nordic i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Höghastighetståg riskerar bli ”ny Göta kanal” [Dagens PS]