Nu är den nya cirkulationsplatsen vid Örbyhus färdigbyggd, något som kommer öka trafiksäkerheten på väg 292.

ANNONS

Genom åren har fyrvägskorsningen av vägarna 292, 709 och 716 drabbats av flera olyckor, därför har korsningen byggts om till cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen på väg 292 vid Örbyhus är nu klar och ska invigas den 7 december.

I samband med bygget av cirkulationsplatsen förlängdes även den befintliga gång- och cykelvägen norr om korsningen genom ett samarbete mellan Region Uppsala, Tierps kommun och Trafikverket.

”Den här typen av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gående är mycket viktiga för att nå våra mål om färre dödade och allvarligt skadade i trafiken”, säger Johan Örjes (c), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Transportföretagen: Vårt vägnät fortsätter förfalla med ny plan [Dagens PS]