Navet Analytics senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden visar att VA-sektorn står inför stora utbyggnads- och renoveringsbehov.

ANNONS

I sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden konstaterar Navet Analytics att VA-sektorn står inför stora utbyggnads- och renoveringsbehov. Sverige har en renoveringsskuld att ta hand om i de nät som byggdes under 1950–1970-talen, det skriver Navet Analytics i ett pressmeddelande.

Kapacitetsbrist det stora problemet

Dessutom behövs en utbyggnad och anpassning av nät och anläggningar i växande regioner. Därutöver behöver man nu projektera för klimatförändringar när nya områden exploateras, det menar Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics. Ökade miljökrav och frågor om, exempelvis, rening av läkemedelsrester behöver också hanteras.

Branschen genomgår en digitalisering, något som skapar nya möjligheter och Jens Linderoth säger att enligt Navet Analytics konsultenkäter som görs i samband med konjunkturrapporteringen, är kapacitetsbristen hos både utförare och beställare just nu det stora problemet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Mest husbyggnadsinvesteringar i storstadslänen [Dagens PS]