Stockholms stad stoppar molntjänsten Microsoft 365 hos bolag och förvaltningar. Skyddet av personuppgifter är inte tillräckligt stort.

ANNONS

Beslutet kommer efter att kommunstyrelsen har utrett införandet av molntjänster, däribland Microsoft 365, tidigare Office 365, skriver Realtid.

Stoppar molntjänsten Microsoft 365

Utredningen pågick redan i december och nu sätter alltså Stockholms stad stopp för planer på den omdebatterade molntjänsten.

”Utredningen har tvingats konstatera att ett införande av tjänsten för närvarande är problematiskt”, står det i Stadsledningskontoret rapport.

Bakom beskedet står tre starka skäl. Framför allt handlar det om säkerheten för de som använder tjänsten, där användningen kräver för mycket information.

Dessutom saknar Stockholms stad inflytande över villkoren och avtalet som snabbt kan komma att ändras.

Svagt skydd av personuppgifter

Slutligen handlar beslutet om Schrems II-domen, som innebär att EU-domstolen slog fast att det inte finns tillräckligt skydd för personuppgifter när de förs över från EU till USA, skriver Ny Teknik.

”Ett breddinförande av Microsoft 365 är beroende av att frågorna kring tredjelandsöverföringar löses”, står det vidare i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Stadsledningskontoret vill se att förvaltningarna behåller sin nuvarande digitala arbetsplats där Stockholm stad istället hjälper till att komplettera med funktioner som efterfrågas av användarna.

Läs även: Hackerattack har slagit ut Kalix kommuns IT-system [Dagens PS]