Lambertsson erbjuder nu sina kunder ett system för övervakning, styrning och mätning av driftsmiljön på byggarbetsplatser så att de kan minska sitt klimatavtryck.

ANNONS

Behovet av smidiga och automatiserade analysverktyg har ökat i takt med att miljömedvetandet har ökat. Byggbranschens klimatutsläpp är lika stora som utsläppen från alla personbilar i Sverige så det finns behov av nya grepp.

Lambertsson har utvecklat en klimateffektiv lösning via en webbaserad plattform som nu lanseras. Kunden kan med Lambertsson Control, själv ta kontroll över sin driftsmiljö och minska klimatavtrycket genom att enkelt visualisera och följa upp utvecklingen på tydliga instrumentpaneler.

Minskar klimatavtryck och kostnader

”Genom en bättre kontroll över energianvändningen på byggarbetsplatsen slipper man onödiga kostnader samtidigt som klimatavtrycket minskar, säger Lambertssons vice vd Jesper Mårtensson, i ett pressmeddelande.

Han förklarar att man kan mäta allt som det finns en givare till samt att det minskar risken för driftstörningar och produktionsavbrott.

God respons från kunder

Det här är ett testprojekt som kunderna har gett bra respons på och de har i realtid fått data levererad i Lambertsson Online och kunnat anpassa sin produktion vilket har gett färre driftsstörningar och lägre energiförbrukning. Säkerheten på arbetsplatserna har också ökat.

ANNONS
ANNONS

”En utmaning för byggbranschen är till exempel svårigheten att mäta mängden kvartsdamm i luften. Dammet har stor påverkan på hälsan och med Lambertsson Control går det att mäta och åtgärda nivåerna av de här finpartiklarna”, säger Jesper Mårtensson i pressmeddelandet.

Läs mer: Unik eldriven kran i Sverige finns endast tre i världen [Dagens PS]