Nu har Lagrådet sagt sitt om regeringens lagförslag om Cementa – och det är en rejäl sågning av regeringens hanterade av frågan, som letts av näringsminister Ibrahim Baylan (S). 

ANNONS

Regeringens lösning på cementkrisen som branschen fruktade var att föreslå en undantagslag för Cementa, som skulle tillåta företaget att bryta kalk utanför Slite på Gotland ytterligare en tid, trots att Miljööverdomstolen avslagit deras ansökan på grund av en otillräcklig miljökonsekvensanalys.

Regeringens lagförslag får dock skarp kritik av Lagrådet, som uttalat sig om lagförslaget om Cementa under torsdagen.

”Lagrådet – som är väl medvetet om det angelägna i att behovet av cement tillgodoses – inte kan tillstyrka förslagen i remissen”, skriver Lagrådet, som också menar att Regeringens lagförslag kan strida mot grundlagen, enligt SVT.

”Skadar tilltron till det svenska rättssystemet”

”I sammanhanget måste också beaktas risken för att lagstiftaren – genom att införa lagstiftning som är helt inriktad på att korrigera utgången i ett enskilt fall som har hanterats i domstol – skadar tilltron till det svenska rättssystemet”, skriver Lagrådet..

Förslaget kan förutom Sveriges grundlag också strida mot EU-rätten. Teoretiskt kan svenska staten stämmas av EU-kommissionen, enligt Svenska Dagbladet. Undantaget kan också stoppas av Högsta förvaltningsdomstolen.

”Det är högst sannolikt att någon privatperson eller miljöorganisation på Gotland kommer att överklaga. Domstolen kan då meddela inhibition, vilket innebär att tillståndet inte kan användas innan ärendet är avgjort”, säger Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet till SvD.

Byggföretagen: Regeringen måste agera

Byggbranschen tycker ändå att regeringen ska köra över Lagrådet.

”Jag tycker att regeringen måste agera för att få fram den här lagen”, säger bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd till TT.

ANNONS
ANNONS

Byggföretagen och andra branschföreträdare har varnat för att konsekvenserna kan bli ödesdigra med hundratusentals jobb som hotas om ett undantag inte kommer på plats, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Läs även: SvD: Regeringen har försökt mörka rapport om cementkrisen [Dagens PS]

Läs även: Panik i byggbranschen efter dom om cement [Dagens PS]