Dagens PS

Jätteområdet i Mölndal har fått grönt ljus

Aspelin Ramm
I ett av husen bygger Aspelin Ramm 44 lägenheter och parkering. (Visualisering, Aspelin Ramm).
Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 17 apr. 2020Publicerad: 17 apr. 2020

I västra Mölndal etableras stadsdelen Pedagogen Park, genom uppdrag av bland andra Aspelin Ramm. Totalt ska 1.100 bostäder vara klara runt 2026. Detta skriver Aspelin Ramm i ett pressmeddelande

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Detaljplanen för den nya stadsdelen Pedagogen Park är nu godkänd. Det innebär att bygget av nya bostäder och kontor kan påbörjas redan i höst. Totalt planeras det att byggas 1100 nya bostäder i området och ytterligare lokaler för kontor, handel och lokal service.

“Det känns naturligtvis väldigt bra att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av Pedagogen Park mot en levande och hållbar stadsdel med både naturnära och urbana kvaliteter”, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.

Aspelin Ramm Fastigheter planerar att själva bygga cirka 250 bostäder i stadsdelen Pedagogen Park.

Dessutom har Skanska en byggrätt för cirka 300 bostäder och Kärnhem för mellan 70 och 90 bostäder. Resterande byggrätter i området disponeras av kommunen Mölndals stad.

“Det är naturligtvis en styrka att vi är flera stora och erfarna aktörer som arbetar tillsammans med det här projektet. Vår gemensamma vision och våra samlade kunskaper och erfarenheter inom stadsbyggnad och miljöarbete är en bra garant för ett framgångsrikt slutresultat.”

Enligt Lennart Karlsson har även det nära samarbetet med Mölndals stad varit en avgörande faktor för att projektet nu kan gå vidare mot slutmålet att bli en ny och modern stadsdel i kommunen med en bra blandning av boende och olika verksamheter.

“Ända sedan vi köpte den före detta lärarhögskolan Pedagogen för tio år sedan har vi haft en väldigt konstruktiv och positiv dialog med kommunen. Vi har under hela den här resan arbetat tillsammans för att hitta lösningar mot vårt gemensamma mål att på riktigt bygga en modern blandstad som minskar miljöpåverkan och behovet av biltransporter. Att nu se att vår långsiktiga vision för Pedagogen på väg att förverkligas är en riktigt härlig känsla.”

Mathias Vårström är projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter och är den som är ansvarig för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park. I höst räknar han med att påbörja bygget av det första av de två kvarteren närmast Pedagogen Park som har ritats av arkitekten Gert Wingårdh.

ANNONS

“I det första kvarteret bygger vi 44 lägenheter på sammanlagt 3000 kvadratmeter bostadsyta. Vi bygger dessutom in 180 parkeringsplatser som effektivt döljs i huskroppen med hjälp av gröna växter som slingrar längs fasaderna. I gatuplan byggs 2000 kvadratmeter avsedda för handel, där bland annat ICA redan har tecknat hyresavtal om att öppna en ny ICA Nära. Just en attraktiv matvarubutik med hög service och bra öppettider är den kanske allra viktigaste byggstenen i utformandet av ny och hållbar stadsdel som Pedagogen Park.”

Därefter planerar Aspelin Ramm Fastigheter att färdigställa det andra kvarteret intill Bifrostgatan som är en kontorsfastighet om cirka 12000 kvadratmeter lokalyta med cirka 400 inbyggda parkeringsplatser.

Avslutningsvis bygger vi ytterligare sammanlagt 250 bostäder i området mellan Frölundagatan och Pedagogen Park.

“Med tanke på det osäkra läget i världen just nu så är det svårt att fastlägga en definitiv tidplan för vårt fortsatta arbete. Men vår ambition och absoluta förhoppning är att vår del av den nya stadsdelen Pedagogen Park skall stå helt färdig inom fem till åtta år”, avslutar Mathias Vårström.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS