Trots att omvärlden är orolig fortsätter Structorgruppen att skapa goda resultat, resultatet för första kvartalet 2022 blev 33 miljoner kronor.

ANNONS

Structorgruppens omsättningen för första kvartalet hamnar på cirka 205 miljoner kronor, vilket är något högre än 2021. Efter 25 procents vinstdelning till bolagets medarbetare uppgår resultatet till 33 miljoner kronor, cirka 44 miljoner innan vinstdelning.

Under första kvartalet i år har två nya vd:ar tillträtt i bolagsgruppen, Sofia Asvold har tillträtt som vd för Structor Bygg Stockholm och My Broberg för Structor Akustik i Stockholm. Inom kort startas dessutom ytterligare ett konsultbolag i Göteborg.

Kommentar från vd

”Rörelsemarginalen kvartal 1 2022 uppgår till 16 procent efter vinstdelning, vilket är cirka 3 procentenheter högre än motsvarande period 2021. Under 2021 uppgick gruppens resultat till cirka 804 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 101 miljoner kronor efter 25 procents vinstdelning till bolagens medarbetare (cirka 134 miljoner före vinstdelning)”, kommenterar Monica Granberg, vd för Structor AB, i ett pressmeddelande.

Omsättningen 2021 var i paritet med 2020 medan rörelseresultatet var cirka 11,5 miljoner lägre än 2020, huvudsakligen som en effekt av pandemin. Structorgruppens bolag valde att inte permittera eller varsla någon medarbetare på grund av pandemin. Det är en av förklaringarna till vår starka inledning på 2022″, kommenterar hon vidare.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Structor rustar Botkyrka för framtidens klimat [Dagens PS]