Andelen kvinnliga sökande till Yrkeshögskolan KYH har ökat genom aktivt jämställdhetsarbete och arbetet att få fler kvinnor att utbilda sig inom samhällsbyggnad fortsätter.

ANNONS

Regeringen har fastslagit att senast år 2030 ska en fjärdedel av dem som anställs inom bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Det kräver att fler kvinnor utbildar sig inom samhällsbyggnadsyrken.

Yrkeshögskolan KYH arbetar för fler kvinnliga lärare och jämställda ledningsgrupper och för att nå ut till kvinnor samarbetar KYH sedan 2021 med bygginspiratören Sandra Mobaraki. Hennes arbete för en jämställd byggbransch har gett henne en stor och hängiven skara följare.

Ökade till 54 procent

Sandra Mobaraki, som även kallas Byggsandra, arbetar med att inspirera och stärka kvinnor att söka sig till branscher som är mansdominerade. Hon har, genom att använda sina kanaler och medverka på KYH:s branschdagar, hjälpt till att nå ut med budskapet om en mer jämlik byggbransch och att en väg dit är KYH:s utbildningar.

Antalet kvinnor som antogs till KYH:s utbildning Byggproduktionsledare ökade år 2021 till 54 procent i Göteborg och Malmö, från 36 procent 2020. KYH är den aktör bland yrkeshögskolorna i Sverige som erbjuder flest utbildningar inom samhällsbyggnad.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Machokulturen ökar i byggbranschen under pandemin [Dagens PS]