Machokulturen ökar i byggbranschen under pandemin

Uppdaterad: 20 jan. 2022Publicerad: 20 jan. 2022
Byggchefernas Machoindex 2022 visar att machokulturen inom samhällsbyggnad ökar
Byggchefernas Machoindex 2022 visar att machokulturen inom samhällsbyggnad ökar. (Foto: TT)

Enligt Byggchefernas Machoindex 2022 ökar machokulturen inom samhällsbyggnad med 4 procentenheter sedan mars 2020. 

ANNONS
ANNONS

Machoindex är ett verktyg som har utvecklats i samarbete med den legitimerade psykologen och forskaren Magnus Johansson vid Oslo universitet.

Verktyget bygger på mätinstrumentet Masculinity Contest Culture (MCC, Glick et al. 2018) ifrån vilket åtta frågor har översatts till svenska. I Byggchefsbarometern ställdes de åtta frågorna, samt tre frågor om diskriminerande skämt, i en undersökning som genomfördes av Novus 2021.

Byggchefsbarometern fick 1 800 svar och baserat på de elva frågorna räknades ett genomsnitt, ett index, ut. Indexet omfattar de svar som anger någon sorts överensstämmelse med frågornas påståenden. Ett högt index påvisar en hög grad av machokultur på arbetsplatsen.

Motverkar social hållbarhet

Machokultur motverkar social hållbarhet. Kraven på ansvar för en hållbar leverantörskedja ökar allt mer, varför företagen behöver arbeta för att motverka den skadliga machokulturen. För att kunna göra det behövs ett verktyg som kan mäta och redovisa hur machokulturen ser ut så att arbetet för ökad inkludering kan utvecklas.

Machoindex 2022 mäter machokulturens utveckling sedan mars 2020 och visar att alla uttryck för machokultur ökar. De sexistiska, homofobiska och rasistiska skämten på arbetsplatser ökar mest, enligt sju av tio av de byggchefer som deltagit.

Unga 40 ser mer machokultur

Under pandemiperioden har machokulturen ökat från 46 procent i mars 2020 till 50 procent i dag. Dock uppfattar olika grupper av chefer verkligheten på olika sätt. Manliga chefer som är under 40 år uppfattar att det finns mycket mer machokultur än vad äldre chefer uppfattar, bland chefer som är yngre än 40 är machoindex 57 procent.

“Utvecklingen är bekymmersam. Vi hade redan i första mätningen mer machokultur än vi som bransch har råd med”, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna i ett pressmeddelande.

Diskriminerande skämt

Sju av tio chefer uppger att grova skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” förekommer på arbetsplatsen. Därmed är diskriminerande skämt den allra mest förekommande formen av machokultur.

“2022 växer social hållbarhet ihop med det övriga hållbarhetsarbetet och då behövs Machoindex”, säger Jeanet Corvinius, i pressmeddelandet.

Läs mer: Seminarium om machokulturen i byggbranschen

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science.

ANNONS
ANNONS