I sin senaste konjunkturrapport spår Fastighetsägarna att Riksbankens räntehöjningsfas avslutas redan vid årsskiftet.

ANNONS

När världsekonomin bromsar in, hushållens realinkomster minskar, företagens marginaler krymper och skuldsättningen är hög riskerar Riksbankens planerade räntehöjningar leda till att den svenska ekonomin tvärnitar, därför tror Fastighetsägarna att räntehöjningsfasen slutar vid årsskiftet när styrräntan nått 1,25 procent.

Innan kriget i Ukraina bröt ut räknade marknadsbedömare och centralbanker med att den snabbt ökande inflationen som orsakades av produktions- och leveransproblem under pandemin skulle vara övergående när pandemin lagt sig. Då trodde man inte att penningpolitiken behövde omvärderas och Riksbanken lovade nollränta fram till 2024.

Blir tufft för ekonomin

”Med den brutala invasionen förändrades förutsättningarna. Både Ryssland och Ukraina är betydande exportörer av viktiga insatsvaror och livsmedel. Kriget har därför haft stor påverkan på den globala ekonomin. Problemen har förvärrats av omfattande nedstängningarna i Kina i syfte att stoppa spridningen av omikron”, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen i ett pressmeddelande.

Flera centralbanker, även den svenska, har höjt sina räntor för att säkra förtroendet för penningpolitiken när kriget gör att priserna på energi och livsmedel fortsätter öka. Riksbanken räknar med att höja räntan till 1 procent i år och till knappt 2 procent under 2024.

”Vi tror att Riksbanken får svårt att följa sin egen räntebana. Det kommer att bli för tufft för den svenska ekonomin. Vi ser redan tecken på att en snabb försvagning är på väg. Både hushållen och företagen pressas av höga kostnader. Höjda räntor får därför stort genomslag, inte minst på bolånetagarna där många lånar med kort bindningstid”, säger Tomas Ernhagen i pressmeddelandet.

Stannar vid 1,25 procent

Fastighetsägarna räknar med att Riksbankenmkommer höja räntan till 0,75 procent i juni och att två ytterligare 25-punktershöjningar kommer under hösten, räntan kommer då ligga på 1,25 procent vid årsskiftet och där tror Fastighetsägarna att den kommer stanna för den här gången.

”Då räknar vi med att penningpolitiken haft avsedd effekt på de räntekänsliga hushållen och företagen. Konsumtionen och investeringarna har minskat och inflationen har fallit tillbaka. I så fall tror vi på en mjuklandning av ekonomin där BNP ökar med cirka 2 procent 2022 och 2023. Om Riksbanken går hårdare fram riskerar vi att tvärnita den svenska ekonomin”, säger Tomas Ernhagen i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Inflationen bromskloss för bostadsbyggandet [Dagens PS]