Det har visat sig att de ljud vi utsätts för i hemmet på arbetsplatser och i skolan påverkar vår hälsa negativt och ett av problemen har visat sig vara ventilationssystemens fläktar.

ANNONS

Enligt en amerikansk studie tillbringar vi i dag upp till 87 procent av vår tid inomhus. Bruset i våra inomhusmiljöer har visat sig öka risken för högt blodtryck, psykisk ohälsa och hörselskador, det kan även inverka skadligt på barns kognitiva utveckling, det framgår av ett pressmeddelande.

En doktorand vid Chalmers är nu först i världen med att identifiera och få bort orsaken till ett av problemen med skadliga ljud, ventilationssystemens fläktar. En extremt tyst fläkt kan på sikt förbättra vår hälsa.

Mer fokus mot ljudmiljön

Sådant som temperatur, luftfuktighet och koldioxidnivåer är välkända parametrar i inomhusmiljö, på senare tid har dock mer fokus riktats mot ljudmiljön och hur den påverkar oss. Det är framför allt ventilationsaggregat som orsakar konstant brus och våra öron irriteras av ett så kallat tonalljud som uppstår när fläktarnas band rör sig.

Enligt en rapport från Världshälsoorganidationen, WHO, kan tonalljud av den typ som uppstår i ventilationssystem ha negativ inverkan på vår hälsa. Studien visar att den som under lång tid exponeras för dessa ljud riskerar att drabbas av högt blodtryck, hjärtstillestånd, tinnitus, hörselskador, sömnsvårigheter och stress.

Enligt rapporter kan även barns kognitiva utveckling påverkas negativt av de ljud som ventilationssystem orsakar.

ANNONS
ANNONS

Först i världen

”Jag är själv känslig för ljud och kan ha svårt att koncentrera mig och sova med störande ljud. När jag tog del av WHO:s rapporter om hur tonalt ljud kan leda till sjukdomar som högt blodtryck och till och med hjärtstillestånd så fick projektet en helt ny dimension”, säger Martin Ottersten i pressmeddelandet.

Han är industridoktorand i strömningslära vid Chalmers, och forsknings- samt innovationsingenjör på Swegon och har ägnat fyra år åt att försöka göra fläktar tystare.

Forskare och producenter av fläktar har länge jobbat med att ta reda på exakt hur tonalljudet uppstår samt hur de ska få bort det och Martin Ottersten är nu den första i världen som både har identifierat källan till problemet och eliminerat det.

Avancerade datorberäkningar

”Källan till tonalljudet har aldrig tidigare identifierats på den här typen av fläktar. När man minskar den här tonen blir fläktarna extremt tysta och på det sättet också världsunika. Det är första gången någon lyckas lösa det här problemet”, säger Martin Ottersten i pressmeddelandet.

Han studerade hur luften flödar genom fläkten vid rotation med hjälp av avancerade veckolånga datorberäkningar och kunder därigenom se var turbulens uppstår. Beräkningarna ger även ljuddata från fläkten som kan användas för att hitta källan till ljudet. Martin Ottersten har nu kunnat skapa en unikt tyst fläkt som kan ge oss hälsosammare inomhusmiljöer.

ANNONS
ANNONS

”Genom att modifiera fläktar och mäta ljudnivåerna med hjälp av väldigt stora beräkningar på hundratals datorer under flera veckors tid kunde jag se exakt var i fläktens konstruktion som tonalljudet uppstår och hur det kan elimineras. Ytterligare en positiv effekt vi har kunnat se, är att verkningsgraden på fläkten har ökat när tonalljudet har minskat”, säger han i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Bengt Dahlgren i forskningsprojekt om hälsosamma innemiljöer [Dagens PS]