Dagens PS

Bengt Dahlgren i forskningsprojekt om hälsosamma innemiljöer

Bengt Dahlgren i nytt forskningsprojekt om hälsosamma innemiljöer
Bengt Dahlgren i nytt forskningsprojekt om hälsosamma innemiljöer. (Foto: Bengt Dahlgren)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 22 mars 2022Publicerad: 22 mars 2022

Förra året initierade Bengt Dahlgren och KTH ett forskningsprojekt om inomhusmiljö, nu har projektet beviljats 8 miljoner kronor för att stödja byggsektorn.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Tillsammans med Kungliga tekniska högskolan, KTH, initierade Bengt Dahlgren förra året ett forskningsprojekt om hur byggnader bör konstrueras för att säkerställa hälsosamma inomhusmiljöer.

Projektet, som har fått namnet ”Byggnader post corona”, har nu beviljats åtta miljoner kronor för att stödja byggsektorn i utformningen av byggnader.

Pandemin har visat på behov

“Pandemin har visat hur viktigt det är med fungerande system i byggnader, som exempelvis effektiv och genomtänkt ventilation. Inomhusmiljöns tekniska system och planlösningar i kombination med hur vi människor beter oss bildar tillsammans komplexa sammanhang som påverkar spridningen av Covid-19 och andra sjukdomar, säger Jonas Anund Vogel, i ett pressmeddelande.

Han är forskare och föreståndare för KTH Live-In Lab.

Projektet ska under fyra år forska om hur man kan virussäkra byggnader samtidigt som de är klimatsmarta och kostnadseffektiva och är ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Lunds universitet och Umeå universitet.

Ett helhetsgrepp behövs

Bengt Dahlgren, som är samarbetspartner, sitter i referensgruppen tillsammans med bland andra Svensk Ventilation, Fastighetsägarna och Boverket.

ANNONS

“För att smittsäkra befintliga och nya byggnader behöver vi ta ett helhetsgrepp kring byggnads- och systemdesignen. Ur ett långsiktigt perspektiv handlar det om att designa systemen utifrån byggnaders fysiska utformning och vilka verksamheter som finns där, säger Tomas Engdahl, senior konsult på Bengt Dahlgren, i pressmeddelandet.

Finns kunskapsluckor

Projektets samlade expertis tänker in en stor bredd av metoder och perspektiv, något som är nödvändigt för att kunna designa god inomhusmiljö utifrån hälsa, smittrisk, energianvändning och hållbarhet.

“Under förra året tog vi tillsammans med KTH fram riktlinjer och åtgärdspaket kring design av nya och befintliga byggnader för att minimera risken för spridning av virus. I samband med det blev det tydligt att det finns en del kunskapsluckor kring dessa frågor och det var därför vi initierade det här forskningsprojektet”, säger Bengt Dahlgren Stockholms vd Erik Bolander i pressmeddelandet.

Arbetet har resulterat i två nya covid-relaterade tjänster hos Bengt Dahlgren. Riskinventering post corona och Flexibla tekniska system post corona.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nytt avtal ger konsulter större ansvar i byggprojekt

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS