European Energy har kommit ett steg närmare förverkligande av projektet med den planerade solcellsparken i Svedberga utanför Helsingborg.

ANNONS

Energimarknadsinspektionen har beslutat att ledningsnätet inom den planerade solcellsparken i Svedberga, samt anslutningsledningar till transformatorstation, omfattas av undantaget från nätkoncession, enligt ellagen. Beslutet gör att solparken, som kan tillföra förnybar el motsvarande 35 000 villors årsförbrukning, har kommit ett steg närmare förverkligande.

Beslutet innebär att elledningarna i Svedberga undantas från kravet om nätkoncession och kan byggas utan tillstånd. Förutsatt att Länsstyrelsen i Skåne godkänner projektet kan bygget av solcellsparken påbörjas snart och parken kan stå klar om ungefär två år.

”Det finns en stor potential för solkraft i södra Sverige där solinstrålningen är på samma nivå som i Danmark och norra Tyskland. Vårt mål är att solkraft ska utgöra minst 10–15 procent av den svenska elmixen och då krävs en rejäl utbyggnad av solcellsparker, säger Peter Braun, chef för projektutveckling i Sverige, Norge och Finland i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norconsult utvecklar Nordens största solpark [Dagens PS]