Efter att flygbolag som BRA stoppat sin trafik till följd av coronakrisen har många orter stått utan fungerande flygtrafik. Genom en ny upphandling har Trafikverket nu löst problemet. Amapola Flyg kommer att sköta sträckorna. Detta framgår i ett pressmeddelande

ANNONS

Trafikverket fick i förra veckan i uppdrag av regeringen att upphandla flygtrafik till sju norrländska orter och Visby. Nu är det klart att Amapola Flyg AB kommer att utföra trafiken.

– Med denna upphandling säkerställer vi resemöjligheter som är nödvändiga för hälso- och sjukvården och andra samhällsviktiga funktioner, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Trafikverkets beslut om operatör möjliggör för trafik att starta 20 april. Avtalet förlängs vid behov en månad i taget, och som längst till och med 6 september 2020. Om kommersiell trafik återupptas upphör den upphandlade trafiken.

Efter att ha uppfyllt de grundläggande kriterierna lämnade Amapola Flyg AB, som trafikerar tre av Trafikverkets sedan tidigare upphandlade flyglinjer, det prismässigt fördelaktigaste anbudet. I Trafikverkets uppdrag ingick att trafikeringen kan arrangeras genom en kostnads- och miljömässigt effektiv slingning av flyglinjerna, med upp till tre mellanlandningar på en linje.

Amapola Flyg AB kommer att trafikera enligt följande upplägg:
Arlanda–Visby–Arlanda–Sundsvall–Örnsköldsvik–Östersund–Östersund–Örnsköldsvik-Sundsvall–Arlanda
Arlanda–Umeå–Skellefteå–Luleå–Kiruna–Kiruna–Luleå–Skellefteå–Umeå–Arlanda

Den pågående spridningen av coronaviruset har medfört ett stort passagerarbortfall för flyget och lett till en kraftigt neddragen, och i vissa fall, upphörd flygtrafik. Trafikverket fick därför 7 april i uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i beslutad trafikplikt, skyndsamt ingå avtal om regelbunden flygtrafik till de åtta orterna för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland genom flyg till och från Arlanda.

ANNONS
ANNONS

Amapola Flyg AB är ett svenskt flygbolag som ägs av Salénia Air Cargo AB. Amapola Flyg AB trafikerar sedan tidigare tre av Trafikverkets upphandlade flyglinjer: Hemavan–Kramfors-Arlanda, Lycksele–Vilhelmina–Arlanda, och Torsby–Hagfors–Arlanda.

Läs mer: Svenska Bra ansöker om företagsrekonstruktion [Dagens PS]