Cyberkrig. Tydligare hot. Cybersäkerhet mer i fokus än någonsin. Invasionen av Ukraina satte cyberkriget i fokus och gjorde 2022 till ett dystert år för it-säkerheten.

ANNONS

Cyberattackerna som en del av dagens hybridkrig blev vi alla tydligt påminda om när Ukraina-kriget startade 24 februari, skriver Computer Sweden.

Den ryska invasionen hade föregåtts av cyberattacker mot Ukraina. Överbelastningsattacker som slog ut flera departements webbplatser, infekterade datorer som raderade data med mera.

Ser möjligheter

Det spända världsläget fick omedelbart omvärlden att snabbt försöka höja sin säkerhetsnivå.

För Sveriges del är det främsta steget naturligtvis ansökan om Nato-medlemskap.

De svenska it-säkerhetsföretagen ser nu vår Nato-ansökan som en gyllene möjlighet, bland annat för att det sätter fokus på cyberförsvaret.
Sedan är cyberförsvaret en av Natos fyra försvarsgrenar, bara det kommer att öka medvetandet av cyberförsvaret och att man behöver investera i det här skyddet, konstaterar Clavisters vd John Vestberg.

Dåligt rustade

I september konstaterade den militära underrättelsetjänsten, Must, att vi inte haft några större attacker riktade mot Sverige av någon statsstödd aktör men att vi blivit mer av en måltavla efter den svenska Nato-ansökan.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt menar flera experter att vi är dåligt rustade att möta cyberhoten.

I rapporten ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” pekar ett antal tunga experter på vad vi behöver göra och att det saknas politisk ledning och koordination.

Den politiska styrningen är fullkomligt bristfällig. Vi har en rad kompetenta myndigheter som jobbar på enskilt, men det är bristande samordning och dålig politisk styrning, säger styrgruppens ordförande Håkan Buskhe.

”Det värsta framför oss”

Mikko Hyppönen, som ses som en av världens ledande experter, påpekar att det största hotet dessutom ligger ett par år framför oss och kommer när angriparna börjar använda maskininlärning och automatiserar sina attacker.

Då är det inte en människa längre som skriver om programvaran eller registrerar de nya domännamnen, utan en maskin. Det här kommer att ske inom ett eller två år, menar Hyppönen.

En ny parameter är desinformation i form av manipulerad spridning på internet, deepfakes, dataförgiftning och annat.
Vi har alltid ljugit, men tekniken har blivit mer sofistikerad, säger Anton Lif, rådgivare i krisberedskap och civilt försvar, specialiserad på påverkansoperationer på Combitech.

Flera attacker

Under det senaste året har ett antal större attacker hanterats runtom i Sverige. Kalix drabbades av en ransomware-attack strax före jul 2021 och först i början av 2022 fick igång sina it-system.

ANNONS
ANNONS

Hotellkedjan Nordic Choice råkade ut för en ransomware-attack december 2021 och i februari gick flera system hos Axis Communication, som levererar videoövervakningssystem, ned.

Attack under valet

Under valrörelsen genomfördes ett antal stora överbelastningsattacker, bland annat mot valmyndigheten och flera av Bonniers tidningar.
Naturvårdsverket låg nere i en dryg vecka i oktober och i början av december tvingades Softronic att stänga ner sina it-system efter en attack som bland annat drabbade Sveriges a-kassor.

Under december drabbades dessutom flera kommuner av it-attacker liknande den mot Kalix i fjol.

Den här gången utsattes Norrköping, Ekerö, Borgholm och Mörbylånga för attackerna.

Läs även: Statsaktörer bakom en del av it-attackerna [Dagens PS]