Det är Catena som är det icke namngiva, stora börsnoterade fastighetsbolaget, som lagt ett bud på Halmslättens fastigheter.

ANNONS

Halmslätten Fastigheter AB:s fastighetsportförlj består av de två logistikfastigheterna Vrangelsro 5:4 i Halmstad och Logistiken 3 i Umeå. Tidigare har Stena Fastigheter försökt köpa fastigheterna.

Förra veckan meddelande Halmslätten att de tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av dotterbolaget Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger fastigheterna.

Catena vill köpa fastigheterna

Nu framgår det att det är Sveriges ledande börsnoterade bolag inom logistikfastigheter, Catena, som Halmslätten tecknat avsiktsförklaringen med. Affären planeras som en bolagstransaktion där Halmsätten säljer alla aktier i Halmslätten Midco 1 AB. Det överenskomna fastighetsvärdet är 1 520 miljoner kronor, det rapporterar Fastighetsvärlden.

Enligt avsiktsförklaringen är affären villkorad av att försäljningen godkänns vid en extra bolagsstämma samt av att Catena kan genomföra en due dilligence. Om förutsättningarna uppfylls beräknas affären kunna genomföras i början av andra kvartalet i år.

Halmslätten har kallat sina aktieägare till en extra bolagsstämma den 15 mars. Styrelsen föreslår i kallelsen att stämman ska godkänna försäljningen av fastighetsportföljen.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Halmslätten Fastigheter säljer fastighetsportföljen [Dagens PS]

Läs mer: Stenhus avfärdar Halmslättens avsiktsförklaring [Dagens PS]