Byggbolaget Glommen & Lindbergs utvecklingschef Anders Tengbom skriver i en debattartikel att byggbranschen bör välja trä framför betong i de fall det går. ”Förändringen från betonghus borde vara enkel och självklar”, skriver han. 

ANNONS

Debattartikeln i Expressen är ett svar på en artikel från branschorganisationen Plåt & ventföretagen.

Anders Lindberg skriver att trä kan isoleras på ett lika effektivt sätt som betong genom att använda termoträ och cellulosafiber.

”Slutprodukten är en relativt tung vägg med funktioner som påminner om samtliga positiva egenskaper en betongvägg har”, skriver han.

Vill se politisk aktion

Han skriver också att byggbranschen bör anamma en cirkulär produktion och att politiker bör ta tag i frågan om inte byggbranschen själva ändrar sin produktion. Han nämner den så kallade plastpåseskatten som ett exempel där politiker påskyndat en förändring.

ANNONS
ANNONS

”Förändringen från betonghus borde vara lika enkel och självklar. Idag är flerfamiljshus i trä ett alternativ som finns och kan skapa boenden med minst lika goda egenskaper, utan att ställa krav på förändring gällande livsstil”, skriver han.