IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise och VTI ska tillsammans undersöka om sjöfartens elektrifiering minskar bullret både över och under ytan. 

ANNONS

I takt med att sjöfarten ökar, ökar även undervattensbuller som miljöproblem. Det är ett område som får allt mer uppmärksamhet, men effektiva åtgärder förhindras av begränsad kunskap. Sjöfartens elektrifiering och övergång till alternativa bränslen ökar också och nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise och VTI undersöka om denna gröna omställning minskar bullret över och under vattenytan, och om arbetsmiljön ombord förbättras.

Projektet [email protected] finansieras av Trafikverket och ska mäta buller och vibrationer över och under vattnet på flera tankfartyg, bil- och passagerarfartyg, vägfärjor och kollektivtrafikfärjor.

”Flera nya studier visar att eldrivna färjor ger upphov till mindre undervattensbuller än konventionellt drivna fartyg och att det framförallt blir mindre buller och vibrationer ombord. Vi vill även se hur det påverkar arbetsmiljön och komforten för passagerare, säger Torbjörn Johansson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Systerfartyg ska jämföras

Effekterna av övergången till mer hållbara drivmedel ska kvantifieras genom att jämföra systerfartyg med olika drift. Eldrivna fartyg och fartyg som drivs med flytande naturgas, LNG, ska studeras.

Mätningarna ska göras nattetid och för att belysa den upplevda effekten ombord ska även passagerare och personal intervjuas. Temperatur, lufttryck och vind, som påverkar ljudet ovan vatten, kommer också mätas.

Kan vara bullrigt

”Arbetsmiljön på däck och i maskinrum kan vara väldigt bullrig. Långvarig exponering för buller kan leda till hörselskador och bidra till stress och trötthet, vilket i sin tur kan leda till försämrad arbetsförmåga och därmed utgöra en säkerhetsrisk. Genom att minska nivåer av buller och vibrationer kan arbetsmiljön och säkerheten bli bättre för både ombordanställda och för passagerare”, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Projektet startar i september och ska pågå i två och ett halvt år.

Läs mer: Färjeanslutning elektrifieras med svensk OPS-lösning [Dagens Ps]