Boverkets nya byggprognos visar att bostadsbyggandet bromsar in, samtidigt som myndigheten skriver upp behovet av nya bostäder.

ANNONS

På bara några månader har stämningsläget i samhällsekonomin förändrats, räntor och energipriser stiger och byggkostnaderna har ökat kraftigt. Myndigheten för samhällsplanering och boende, Boverket, har reviderat sin byggbehovsberäkning och den nya beräkningen visar att 63 400 bostäder behöver tillkomma varje år under perioden 2022–2030.

Men de ökande kostnaderna gör att bostadsbyggandet bromsar in. Förra året påbörjades cirka 71 500 nya bostäder, vilket var historiskt lågt. I år tror Boverket att cirka 61 000 bostäder kommer påbörjas och under nästa år tror myndigheten att antalet påbörjade bostäder hamnar under 50 000.

Bostadsunderskottet består

”Vi skulle behöva hålla en fortsatt hög takt i bostadsproduktionen. Det finns tyvärr mycket som talar för att underskottet på bostäder kommer att bestå under lång tid. Vi står inför en utmaning om vi ska lyckas nå en bostadsmarknad i bättre balans, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren i ett pressmeddelande.

Inbromsningen i bostadsbyggande gäller både bostadsrätter och hyresrätter, enligt Boverkets prognos minskar antalet påbörjade bostadsrätter och hyresrätter med 35 respektive 40 procent från 2021 till 2023.

Småhusbyggandet minskar nästa år

Nyinvesteringar blir mindre attraktiva av högre byggkostnader och stigande räntor, byggandet kan också påverkas av att tillgången på vissa byggmaterial är osäker.

”För hyresrätter finns även signaler om ökad mättnad, där den stora skillnaden i hyra mellan nyproduktion och bestånd utgör en risk, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, i pressmeddelandet.

Medan byggandet av flerbostadshus väntas minska i år väntas småhusbyggandet i stället nå en topp, men nästa år tros byggandet minska både för småhus och för flerbostadshus.

Räntorna kan fördubblas

När boendekostnaderna stiger väntas bostadspriserna gå ned, men det är osäkert med hur mycket. Det närmaste året kan räntorna fördubblas samtidigt som elpriserna har ökat kraftigt och troligtvis kommer fortsätta vara höga.

ANNONS
ANNONS

”En förväntad nedgång i bostadsbyggandet framöver, samtidigt som det stora behovet av nya bostäder består, tyder på att de stora utmaningar bostadsmarknaden har stått inför under lång tid riskerar att bestå även under lång tid framöver, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket, i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Skenande kostnader hotar stoppa nya hyresbostäder [Dagens PS]