Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att bättre kunna hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål.

ANNONS

Liksom andra samhällsbyggare har Bjerking länge talat om vikten av hållbarhet i verksamheten och teknikkonsultbolagets avsikt är att hållbarhetsfrågor ska vara integrerade i alla uppdrag senast 2024.

Nu har Bjerking lanserat det första hållbarhetslöftet, hållbarhetslöftet för byggnadskonstruktion. Bolaget lanserar ett antal tjänstespecifikla hållbarhetslöften som tydligt och praktiskt bryter ned uppdragen och byggnadskonstruktion är först ut.

”Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat hur vi byggnadskonstruktörer påverkar olika hållbarhetsfrågor i våra uppdrag, berättar Susann Larsson, hållbarhetssamordnare för Byggnadskonstruktion.

Hon säger vidare att Bjerking lovar att, bland annat, lyfta relevanta hållbarhetsaspekter vid val av material, system och utformning, samt att arbeta för att hitta balansen mellan valda dimensioner, funktion och produktionsvänlighet så att onödig materialåtgång undviks.

Fler hållbarhetslöften kommer att presenteras under 2021–2022 och senast år 2024 ska hållbarhetsfrågorna vara integrerade i alla Bjerkings uppdrag.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bjerking rekryteringssatsar inom affärsområdet infrastruktur [Dagens PS]