Rekordmånga samarbetspartners har under hösten arbetat med bygg- och innovationsprojektet förskolan Hoppet. Huvudmålet har varit att få ned förskolans klimatavtryck till så låga nivåer som möjligt. Nu har de första indikationerna för de stora byggdelarna presenterats, som visar 70% minskad klimatpåverkan, enligt ett pressmeddelande från Liljewall.

ANNONS

Att göra tidiga och aktiva val utifrån klimatpåverkan i byggprocessens alla delar har gett resultat. Det berör noggranna avvägningar för material, konstruktion, transporter och byggplatsens påverkan. Det har visserligen funnits utmaningar att hitta material eller produkter som varit helt klimatneutrala eller fossilfria men trots detta har kraftigt reducerad klimatpåverkan uppnåtts.

Liljewall, en av de många engagerade projektörer som ska förverkliga projektet, har ansvar för både projekteringsledning och storköksprojekteringen.

– I Hoppet har man uppmuntrats och förväntats att utmana allmänt vedertagna material och byggmetoder. Det har varit givande och spännande dialoger som inte alltid förekommer i byggprojekt. I samband med att de första presenterade resultaten kan vi stolt konstatera att vi varit del i ett viktigt förändringsarbete mot ett klimatneutralt byggande, ett arbete vi nu ska fortsätta driva, säger Johan Brendelökken, projekteringsledare och ingenjör på Liljewall.

Storköksleverantörerna, traditionellt starkt präglade av rostfria material och produkter, har utmanats i sitt miljötänk och fått möta höga hållbarhetskrav.

– Det har varit en väldigt lärorik process där vi påverkat vår bransch åt en mer fossilfri tillverkning. Vi har tittat på många nya parametrar och ställt högre krav på olika leverantörer och tillverkare gällande återbruk, transportkostnader, miljödeklarationer och livscykelanalyser, säger Karolina Gustafsson, ingenjör och storköksprojektör på Liljewall.

ANNONS
ANNONS

Byggprojekteringen för förskolan Hoppet kommer att gå in i nästa fas under våren med sikte på produktionsstart till sommaren. Förhoppningen är att förskolan ska stå klar för förskoleverksamheten att flytta in under jubileumsåret 2021 när Göteborg firar 400 år som stad.

Läs även: De levererar 7 procent av all vindkrafts-el i Sverige