Structor Miljöpartner AB har sedan 2017 arbetat som miljösamordnare vid byggnation av tre vindkraftsparker i Gävleborgs och Dalarnas län. Totalt gäller det 94 vindkraftverk som nu börjat leverera el, detta motsvarar cirka 7 procent av all vindkraftsel i Sverige, säger Structor.

annons
annons

Uppdragsgivare i projekten är OX2 AB. Projektet Valhalla innefattar två vindparker; Åmot-Lingbo och Tönsen i Ockelbo och Bollnäs kommuner, där har Carina Lundgren varit miljösamordnare sedan 2017. Hela anläggningen består av 85 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion om 1100 GWh, vilket motsvarar nästan 7 % av all vindkraft i Sverige och ger elförsörjning till cirka 220 000 hushåll/år*. Den tredje vindparken, Orrberget, ligger i Ludvika kommun. I Orrberget har Kajsa Andersson varit miljösamordnare sedan 2018. Vindparken består av 9 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion om 96 GWh. Det motsvarar hushållsel till cirka 19 000 hushåll/år*.

* 5 000 kWh per hushåll, vilket är ett genomsnittshushåll i Sverige.

Stöd av OX2

”Som miljösamordnare har vi tagit helhetsansvar för miljö- och tillståndsfrågor från byggstart till driftsättning. Under byggskedet ser vi till att villkor och restriktioner efterföljs, rapporterar till berörda myndigheter och gör revisioner. Det här är ett lagarbete där vi utbildar olika intressenter i projektet och ser till att alla jobbar mot gemensamma mål och en mer hållbar framtid”, säger Carina Lundgren, projektledare vid Structor Miljöpartner AB.

OX2 är en av de ledande aktörerna inom förnybar kraftproduktion i Europa. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 genom åren realiserat över 2 GW vindkraft.

ANNONS
ANNONS

”Det är väldigt roligt att vi har fått förtroendet av OX2 att bidra till ett grönare samhälle, där utvecklingen av vindkraft och förnyelsebar energi är en viktig förutsättning. Vi jobbar nu vidare i flera vindkraftsprojekt, i både utvecklings- och byggfas”, säger Johan Rodéhn, vd för Structor Miljöpartner AB.