Dagens PS

Alarm: Sverige på väg att sluta växa

befolkning
Färre barn föds i Sverige. Nu stannar befolkningsökningen av på allvar. (Foto: Hasse Holmberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 feb. 2024Publicerad: 23 feb. 2024

Färre födda. Färre invandrare. Fler som flyttar från Sverige. Här är siffrorna Sverige inte haft någon motsvarighet sedan millennieskiftet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

När SCB redovisar befolkningsutvecklingen i Sverige under 2023 är det uppseendeväckande siffror.

Faktum är att vi får gå tillbaka till åren 2000 och 2001 för att hitta något liknande.

Vid årsskiftet var vi 10 551 700 personer folkbokförda i Sverige, en ökning med endast 30 200 personer från årsskiftet innan.

Det är den lägsta folkökningen i absoluta tal sedan 2001.

Inte sedan millennieskiftet

Ska man hitta en lika låg procentuell ökning får vi gå ytterligare ett år tillbaka, till år 2000.

Då ökade befolkningen med 0,2 procent. 2023 års marginella ökning var 0,3 procent.

Det finns, enligt SCB, tre förklaringar till den låga befolkningsökningen.

ANNONS

Färre födda barn, lägre antal invandrade och fler som utvandrat ur landet.

ANNONS

Senaste nytt

Lägre än på 20 år

Antalet födda var lägre än på 20 år och antalet födda barn har minskat både under 2022 och 2023.

Under fjolåret föddes 100 100 barn i Sverige – 51,2 procent av dem pojkar och följaktligen 48,8 procent flickor.

94 500 personer invandrade till Sverige 2023, 7 900 färre än året innan.

Då bör det påpekas att den största invandrargruppen – 10 600 personer – är personer födda i Sverige som nu återvänt.

När det gäller personer från andra länder är det flest invandrare från Indien, Polen och Tyskland.

Minskade 25 procent

ANNONS

Under 2023 sökte 12 600 personer asyl i Sverige, enligt SCB.

Det är 4 200 färre än under året innan.

När det gäller utvandring var antalet 73 400 personer under 2023, 22 800 fler än året innan.

Det är en ökning med 45 procent.

Flest lämnar Sverige för Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge, USA, Spanien och Finland.

Många flyttar från Stockholm – Uppsala växer – Dagens PS

Utrikesfödda har ökat mest i sysselsättning (dagensps.se)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS