Dagens PS

Annonsera på Dagens PS

Annonsera, Dagens PS, Mobil, nyhetsbrev
Annonser i våra dagliga nyhetsbrev är ett mycket effektivt annonsformat.
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 19 dec. 2021Publicerad: 26 jan. 2020

Du når Dagens PS nyfikna och engagerade läsare (läs mer här) på flera olika sätt. Oftast så skräddarsyr vi ett attraktivt paketerbjudande genom att kombinera våra möjligheter:

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Bannerannons på sajt

Att exponeras med våra dryg två miljoner lästa artiklar varje vecka ger en bra möjlighet att öka kännedomen kring er produkt eller varumärke.

Display annons desktop

Displayannons i desktopformat.

Annons i dagliga nyhetsbrev

En underskattad produkt som ger högre CTR än annonser på sajten. Via nyhetsbreven får ni direkt interaktion i desktop eller mobil utan att behöva det extra klicket som krävs för att komma till sajten.

Annons i nyhetsbrev

Annonser i nyhetsbrev ger 100% “share of voice” och ett klick direkt från läsarens mailbrowser.

Drygt 60.000 prenumeranter får PS Näringsliv två gånger per vardag och en gång per dag på helgerna. Det blir 720.000 kontakter varje vecka med våra läsare. Med en genomsnittlig öppningsfrekvens på mellan 35-40% är det en mycket effektiv marknadsföringskanal.
Vid sidan av de dagliga nyhetsbreven kommer 1-2 ggr per vecka ett antal ämnesrelaterade nyhetsbrev som sammanfattar de viktigaste händelserna inom exempel Hållbarhet, Fintech, Life Science osv. Totalt bevakar Dagens PS ett 10-tal olika branschområden.

ANNONS

Sponsrade artiklar

Våra kommersiella redaktörer är specialister på att hitta vinklar som engagerar och kan språket som våra läsare uppskattar. Artiklar som våra egna redaktörer skriver ger ett betydligt större engagemang och intresse än externa skribenter.
Sponsrade artiklar, Dagens PS, Smart sätt att annonsera Sponsrade artiklar är ett ett smart sätt att förändra attityder och öka förtroendet för en produkt eller tjänst.

 

Skicka email

Vår mest exklusiva kanal är att skicka erbjudanden direkt till våra läsare. Det gör vi enbart för utvalda produkter och varumärken som vi vet att våra läsare visat intresse för.
Email, kampanjer, Dagens PS, exklusivt erbjudande Vårt mest effektiva kampanjverktyg är att skicka riktade erbjudanden till de läsare som visat intresse för ett specifikt ämna eller varumärket. Vi skickar aldrig till alla våra läsare – enbart till de som visat intresse.

 

Kontakt

ANNONS

Vill du veta mer om hur den typiska läsaren av Dagens PS ser ut klicka här.
Här hittar du den senast uppdaterade besöksstatistiken på sajten.
För mer information kring våra annons- och sponsorerbjudanden kontakta oss på [email protected]

Dagens PS
Väpnargatan 8
114 51 Stockholm
08-204660

Ansvar och skyldigheter

1. Annonsören ansvarar för att dess annonsmaterial såsom skisser, ritningar och annat underlag för Annonsen stämmer överens med och uppfyller de krav som uppställs i Materialspecifikationen och andra krav som PS från tid till annan tillämpar för annonsering i dess tryckta medier.

2. Annonsören ansvarar för att annonsmaterial är PS tillhanda i enlighet med de tidsramar som anges i Materialspecifikationen om Parterna inte har avtalat annat.

3. Annonsören ansvarar för att Annonsen är förenlig med vid var tid gällande lagstiftning, författning, av myndighet lämnad föreskift, andra regler eller god sed inom Annonsörens bransch och för aktuellt media.

4. Annonsören ansvarar för att Annonsen inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt.

5. Annonsören ansvarar för att Annonsen innehåller uppgifter såsom namn, firma och kontaktuppgifter till Annonsören som möjliggör för läsaren av Annonsen att identifiera Annonsören som avsändare av densamma.

ANNONS

6. PS förbehåller sig rätten att annonsmarkera Annonsen.

7. I övrigt vad avser innehåll i och utformning av Annonsen hänvisar PS till bestämmelserna i marknadsföringslagen, andra regler och god sed inom Annonsörens bransch och för aktuellt media.

8. Annonsören ansvarar för eventuell skada som PS åsamkas genom att Annonsen inte uppfyller kraven under denna punkt 2

9. PS behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och sin integritetspolicy. Annonsören ansvarar för att tillse att enskilda personer som agerar för Annonsören och lämnar personuppgifter till PS i samband därmed, såsom exempelvis Annonsörens uppdragstagare och anställda, informeras om PS personuppgiftsbehandling och integritetspolicy. Parterna är överens om att var och en av parterna är personuppgiftsansvarigför sin respektive behandling av personuppgifter.

10. Ansvarig utgivare har rätt att utan motivering vägra införande av Annonsen enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen varför PS förbehåller sig rätten att vägra införa Annonsen.

11. PS förbehåller sig även rätten att vägra införa eller ta ner Annonsen om Annonsen till innehållet inte stämmer överens med de krav som PS från tid till annan tillämpar för annonsering.

 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS