Enersize – listat på Nasdaq First North Growth Market – hjälper tillverkningsindustrin att kraftigt minska den dyra användningen av tryckluft inom tillverkningsindustrin med hjälp av en mjukvarulösning. Nu genomför företaget en företrädesemission på 17,3 Mkr för att ta tillvara de goda förutsättningarna för en snabb expansion.

ANNONS

Emissionen är avslutad.

Intresset för lösningen är rekordstort och innebär stora besparingar för tillverkningsindustrin. Därför behövs nu utökade resurser i form av fler säljare och ökade marknadsinsatser.

För att begripa potentialen i Enersize behöver man förstå vad lösningen innebär för kunderna. Industriell tryckluft utgör omkring 10 procent av global industriell energikonsumtion, enligt flera analysfirmor.

Potential att spara 30 procent

Tryckluft är identifierat som ett av de minst effektiva systemen i tillverkningsindustrin. Grovt uppskattas besparingspotentialen till 30 procent i de här systemen, vilket motsvarar en besparingspotential globalt på motsvarande cirka 200 miljarder kronor.

De senaste två åren har Enersize ställt om bolaget och fokuserat på investeringar i att utveckla sina lösningar samt visat på att kunderna verkligen är intresserade av företagets mjukvara. Det har även resulterat i en sanering av företagets balansräkning och i dag är bolaget skuldfritt.

ANNONS
ANNONS
Vi står inför en snabb expansion, säger Anders Sjögren, VD för Enersize.
(Foto: Enersize)

”Enersize bryter ny mark och håller på att utvecklas till något av en defacto-standard. I mångt och mycket är vi ett nytt bolag där vi tagit lärdomar från våra tidigare misslyckanden. Vi har sedan omställningen gjorts visat att kunderna verkligen vill ha våra lösningar. Så nu står vi inför en snabb expansion”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize.

I fjol ökade antalet kunder från sex stycken 2018 till cirka 50. På kundlistan märks företag som SKF och Stora. Att man kunnat öka antalet kunder i en sådan omfattning med endast en säljare anställd har varit möjligt genom förvärvet av företaget bakom LEAQS. Då fick Enersize ett stort antal nya kunder att bearbeta.

”Köpet av LEAQS gör att vi kan snabba upp försäljningsprocessen. För att dra nytta av förvärvet har vi nu anställt fyra säljare, som framför allt bearbetar den nordiska marknaden”, säger Anders Sjögren.

Programvara säljs via prenumererade licenser

Enersize säljer programvaran via prenumererade licenser, så kallad software as a service. Den här typen av återkommande försäljning – recurring revenue – innebär att omsättningen har en betydande skalbarhet. Initialt är det också vanligt att en order innefattar konsulttjänster och viss hårdvara.

”Den initiala besparingen som våra kunder gör är många gånger betydligt större än själva investeringen. Något som skapar en klassisk win-win situation vilket gör att Enersize tjänster är relativt lättsålda”, säger Anders Sjögren.

När nu Enersize genomgått en omfattande och lyckad omställning finns förutsättningar för en snabb ökning av omsättningen, bedömer analytiker.

ANNONS
ANNONS

Fondkommissionären Mangolds bedömning i en uppdragsanalys är att omsättningen ska gå från cirka 7 miljoner kronor i år till drygt 160 miljoner kronor 2023. I samma analys spås att förlusten före skatt i år blir 10 miljoner kronor och att den 2023 vänts till en vinst på cirka 65 miljoner kronor.

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i Enersize Oyj. Nordic Issuing är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp: 17,3 MSEK vid fulltecknad emission.
Teckningsperiod: 09 juni – 23 juni 2020 i Sverige.
Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie i Sverige. Courtage utgår ej. 
Garantier och teckningsförbindelser: Nyemissionen är fullt garanterad.
Emissionsvolym: Högst 101 641 252 aktier.
Avstämningsdag: 4 juni 2020.
Villkor: Varje innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna 1 (en) ny aktie.