Det finns en betydande uppsida i Grängesberg Explorations (GRANGEX) aktie efter att bolaget presenterat en ”Uppdatering av pågående utvecklingsarbete för Dannemora järnmalmsprojekt och Grängesbergs apatitprojekt”. Den bedömningen gör Emergers i en uppdragsanalys. Analysen landar i slutsatsen att uppsidan inom 24 månader ligger i intervallet 100 – 250 procent.

ANNONS

GRANGEX-kursen har tappat 45 procent hittills i år medan järnmalmspriset ökat 20 procent.

Potential

”Resultaten från anrikningstesterna i GRANGEX pågående scoping-studie (studie på tidigt stadium) visar potential för en mer höghaltig produkt än tidigare väntat, vilket i framtiden kan öppna dörren för en fossilfri järnmalmsprodukt, där både efterfrågan och prispremien väntas öka framöver. Samtidigt växer potentialen i apatitprojektet med nya mineraler”, konstaterar Emergers i sin analys.

Hög anrikning

Nya anrikningstester av Dannemora visar på hög anrikningsbarhet i råmalmen, möjlighet att framställa en produkt med världsledande järnhalt (68% ) och dessutom en kvalitet som gör malmen lämplig för järnsvamptillverkning (DRI).

”Det öppnar dörren för Grängesberg Exploration att kunna leverera en helt fossilfri järnmalmsprodukt, jämsides med till exempel LKAB:s insatsvara i det uppmärksammade HYBRIT-projektet, för att möta den kraftigt ökande efterfrågan på fossilfritt stål, inte minst från bilindustrin.

Prispremie

”Tillgången till den kvalitet av malm som tillverkningsprocessen kräver är dock begränsad, vilket vi räknar med kommer driva en ökande prispremie relativt 62% malm. Vid sidan av scoping-studien har bolaget inlett arbetet med sin miljötillståndsansökan, där studien kommer utgöra ett viktigt underlag”, bedömer Emergers.

Sällsynta metaller

Vidare har en scoping-studie för apatitprojektet inletts där de mineralogiska undersökningarna visat på förekomst av ytterligare sällsynta jordartsmetaller (REE) som monazit och allanit, vilket kan utöka apatitprojektets kommersiella potential markant.

Läs analysen i sin helhet här [Emergers.se]

ANNONS
ANNONS

Läs den initiala analysen här [Emergers.se]

Läs om Grängesberg Explorations expansion här [Dagensps.se]