Den svajiga börsperioden vi såg under 2018 ser ut att hålla i sig även i början av det här året. Börsbolagens kurser åker jojo utan synbar anledning, vilket har resulterat i att många investerare håller hårt i sitt kapital. Tessin erbjuder möjligheten att investera i värden som är lättare att ta på, se och förstå, som fastigheter.

Börsen är inte det enda som sviktat under 2018. Det är fortfarande ett stort underskott på bostäder i Sverige, men trots det porträtteras hela fastighetsmarknaden som något osäkert och riskfyllt i media. Dessa tuffare tider har i själva verket drivit på ett efterlängtat skifte i vad som faktiskt byggs. Dagens detaljplaner omfattar bostäder anpassade efter behov snarare än kortsiktiga förväntningar på stigande kvadratmeterpriser.

– Det är lätt att glömma att den svenska fastighetsmarknaden är så mycket mer än nyproducerade bostadsrätter i storstäderna, säger Tessins VD Jonas Björkman.

Här finns även hyresrätter och en stabil och stadigt ökande marknad för industrilokaler och samhällsfastigheter, fastigheter som ofta glöms bort när man pratar om fastighetsinvesteringar. Det gäller även det äldre beståndet, där många byggnader idag konverteras, förädlas eller renoveras för att bättre möta morgondagen behov.

Samtliga kategorier av fastighetsprojekt finns representerade på Tessins plattform där sparare får chansen att investera i fastighetslån mot en god avkastning. Läs mer här!

Fastighetsinvesteringar för flera

Att investera i fastigheter har genom åren varit lukrativt, men marknaden har enbart varit tillgänglig för väldigt få. Investeringsmöjligheterna har tidigare ”ägts” av bankerna och det har oftast krävts mycket goda kontakter och ett stort bankkonto för att få ta del av avkastningen. Många har velat investera men inte haft möjligheten fram tills Tessin startades år 2014.

– Vår tanke med Tessin var att ge fler möjligheter att investera i fastighetsprojekt, utan avgifter och mellanhänder. Sedan starten har vi förmedlat över en miljard kronor till drygt 100 fastighetsprojekt, och vi har många fler spännande erbjudanden i pipen för 2019! Än så länge har över en halv miljard återbetalats till till investerarna, vars årsavkastning legat mellan 9–13 procent. Bara under senaste månaden så återbetalades det drygt 58 miljoner kr inklusive ränta, berättar Jonas Björkman och refererar bland annat till projektet Slutsålda parhus i Borlänge där Tessin reste 20 mkr på 6 dagar.

Från preferensaktier till säkerställda lån

Sedan ett och ett halvt år har Tessin helt slutat förmedla utgivandet av preferensaktier för att minska riskerna i investeringsmöjligheterna. Idag utgörs alla investeringsmöjlighet av säkerställda låneinstrument istället, vilket ger en ökad tydlighet för de som ska investera.

ANNONS
ANNONS

– Lånens säkerheter utgörs oftast av pant i fastighet eller en kombination av pant och borgensåtaganden. Som alltid vid investeringar är det klokt att ha i bakhuvudet att investeringar med hög avkastning innebär en viss risk. Fördelen med att lånen är säkerställda är att du har möjlighet att få tillbaka dina pengar på annat sätt om projektet inte skulle lyckas, säger Jonas Björkman.

Läs mer om säkerställda lån.

Nordens största crowdfundingplattform

Under åren har Tessin erbjudit investerarna många olika fastighetsprojekt och både små och stora fastighetsutvecklare har erhållit finansiering via plattformen. Det har gjort Tessin till Nordens största crowdfundingplattform med över 40 000 registrerade medlemmar.

– För flera fastighetsutvecklare har vår plattform varit avgörande för att få projekten i hamn. Därför har de också varit beredda att betala en god ränta på investeringen, vilket har gynnat investerarna. Vår resa fortsätter och under 2019 kommer vi bland annat att bredda verksamheten geografiskt och börja erbjuda investeringar i finska projekt som komplement till de svenska, säger Jonas Björkman.

Är du intresserad av att investera i fastigheter? Skapa ett konto på Tessin.com för att ta del av nya investeringsmöjligheter och nyheter inom fastighetsbranschen!

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med 40 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest 1,2 miljarder i kapital fördelat på över 100 projekt.


Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Tessin.