De flesta liv förloras under en katastrofs första dagar och barn är särskilt utsatta. Rädda Barnen jobbar mot klockan för att rädda liv. Med akutteam är det möjligt att rycka ut inom 24 timmar efter att en katastrof inträffat.

Sjukvård och medicinsk hjälp är det som behövs mest när ett land drabbas av en katastrof. Ofta är landets egna sjukhus och vårdcentraler skadade eller helt förstörda och varje timme blir viktig för att rädda liv.

Rädda Barnen arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt i många av världens länder och finns ofta på plats redan när en katastrof inträffar. Med lokalkännedom och relationer med människor och organisationer på plats får drabbade barn och familjer hjälp omedelbart. Rädda Barnen stannar på plats så länge det behövs.

Tuffa kampen mot klockan för att rädda livSå här ser Rädda Barnens arbete i katastrofer:

Levererar livsviktig nödhjälp. I det akuta skedet ser Rädda Barnen till att barn och deras familjer får tak över huvudet, mat, rent vatten, mediciner, sjukvård, filtar och varma kläder.

Skickar akutteam inom 24 timmar. Runt om i världen finns Rädda Barnens akutteam strategiskt utplacerade för att vara redo att rycka ut inom 24 timmar när en katastrof inträffar.

I teamen ingår läkare, sjukvårdspersonal, logistikexperter och ingenjörer som är vana med att arbeta i humanitära katastrofer. Utöver Rädda Barnens egna akutteam stöttar även lokala vårdmottagningar med mediciner och utrustning för att kunna ge livräddande hjälp.

ANNONS
ANNONS

Dör i sjukdomar som är lätta att bota

Når fram till alla barn. Rädda Barnens logistikexperter ser till att hjälpen når fram även till avlägsna och svårtillgängliga platser.

Ordnar rent vatten och toaletter. Rädda Barnens ingenjörer arbetar för att rent vatten och toaletter snabbt ska finnas på plats. Dessutom utbildar Rädda Barnen om hygien och delar ut hygienartiklar för att förhindra spridning av sjukdomar.

Behandlar undernärda barn. För små barn kan undernäring snabbt leda till döden. De som överlever kan i värsta fall drabbas av kroniska skador. Rädda Barnens sjukvårdspersonal ger vätskeersättning, behandlar akut undernäring och ger barn livsviktiga vaccinationer.

Förhindrar att dödliga sjukdomar sprids. Alldeles för ofta dör barn i sjukdomar som lätt går att bota, till exempel diarré eller lunginflammation. Det är sjukdomar som snabbt sprids i trånga flyktingläger. Rädda Barnens erfarna akutläkare vaccinerar barn och behandlar livshotande skador och sjukdomar som malaria och kolera.

Läs mer: Rädda Barnen i Sverige under coronakrisen [Dagens PS]

Kort om Rädda Barnen:
Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919 och kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt sitt arbete.

Bli månadsgivare
Skänk en gåva via Swish
Läs mer hos Rädda Barnen
När du skänker pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg. Rädda Barnen strävar alltid efter att hålla nere kostnader och lyckades under 2019 använda hela 89 procent av pengarna till sin verksamhet för barn.