I tider av hårdnande konkurrens ställer kunderna allt högre krav på företagen. Det pågår en ständig kamp om att erbjuda de bästa kundupplevelserna och skapa lojalitet, samtidigt som bolagen ständigt behöver utveckla sina erbjudanden och alltid ligga i framkant. Detta är något som har gett upphov till en snabb utveckling på marknaden för embedded finance. 

Tekniken gör det möjligt för företag att erbjuda sina kunder finansiella tjänster som att erbjuda kunden bankkonton, krediter eller nya betallösningar direkt i företagens egna plattformar – tjänster som vanligtvis inte ingår i deras traditionella erbjudande. 

Till 2030 förväntas den globala marknaden för embedded finance omsätta hisnande 7 200 miljarder dollar.  

Utmanare med unikt erbjudande 

I Dagens PS vd-intervju möter vi Sven Hattenhauer, styrelseordförande för svenska embedded finance-bolaget Vopy som är aktuella med en pågående nyemission.  

”Vad vi vet finns det i dag inga andra aktörer inom vår marknad som gör exakt det vi gör. Vårt erbjudande innebär att vi levererar hela vägen till våra kunders kunder, dvs B2B2C. Våra lösningar passar företag med stora kundgrupper som vill expandera sitt erbjudande och öka sin kundlojalitet. Vi har ett spännande marknadsfönster just nu och därför gör vi en nyemission för att möta detta fönster” säger Sven Hattenhauer. 

Du kan ta del av intervjun i sin helhet här: 

Först på marknaden 

Med Vopys plattform kan företag snabbt bredda sitt utbud med finansiella tjänster under sitt eget varumärke.

Detta utan att företagen själva varken behöver investera i den teknik eller kunskap som behövs. Det sköter Vopy åt dem. 

ANNONS

Det finns gott om aktörer som erbjuder företag och deras kunder finansiella tjänster. Men när det kommer till B2B2C, där man går genom företag för att vända sig till stora kundgrupper och tar ansvar för compliance hela vägen till slutkund, tror sig Vopy vara först på marknaden. 

Når lönsamhet 2023

Vopy genomför en nyemission som pågår till och med den 15 november. Vid full teckning tar bolaget in 25 miljoner kronor.

Pengarna ska säkerställa bolagets fortsatta finansiering och till att skala upp både produktutvecklingen och bolagets kundtjänst. 

”Vi står inför en stor volymökning då vi går live med ett flertal projekt vid årsskiftet, det kommer ställa stora krav på oss. Nu handlar det om att fortsätta utvecklingen för att komplettera och anpassa våra system när kunderna efterfrågar det. Pengarna kommer att användas för att leverera och parera den tillväxt som kommer”, säger Sven Hattenhauer. 

Erbjudandet i korthet
Välkommen att läsa mer om Vopys pågående nyemission och teckna nedan.

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner
Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK
Teckningsperiod: Till och med 15 november 2022
Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission
Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek
Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Utmanare inom fintech ska nå 70 miljoner användare på 5 år [Dagens PS]