Nasdaq First North-listade Cell Impact befinner sig i en fas av tillväxt. Omsättningen ökar och bolaget skalar nu upp tillverkningen för att möta efterfrågan.

För att fullt utnyttja de förutsättningar för tillväxt som finns tillförs nu bolaget ytterligare upp till cirka 39 miljoner kronor genom att investerarna tecknar aktier i det optionsprogram som pågår 1–15 juni.

Tillväxtbolaget Cell Impact tillverkar avancerade så kallade flödesplattor som är en kritisk komponent i bränsleceller. Grön bränslecellsteknik gör det möjligt att utvinna el genom vätgas med vatten som restprodukt.  Intresset ökar kraftigt för den här typen av teknik där Cell Impact har en speciell patenterad produktionsteknik, som ska skalas upp för att möta större efterfrågan.

Efterfrågan har ökat på Cell Impacts patenterade flödesplattor. (Foto: Cell Impact)

– Vi ser ett betydande intresse, och hittills har vi klarat oss väl under corona med en hög aktivitetsnivå, säger Pär Teike, VD för Cell Impact och fortsätter:

– En stor del av kapitalet som vi tillförs ska användas för att fortsätta bygga ut vår tillverkningskapacitet i anslutning till att vi flyttar in i större lokaler i Karlskoga.

I takt med att kunderna går från pilotprojekt till att börja använda Cell Impacts flödesplattor i löpande produktion så innebär det betydligt större beställningar.

– När kunder går över till serieproduktion blir efterfrågan kraftig, säger Pär Teike.

Att efterfrågan tilltar märks också på omsättningssiffrorna. Under årets första kvartal redovisade Cell Impact en omsättning på 7 Mkr, vilket är en ökning med 75 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Hittills har bolaget inte sett några större negativa effekter på efterfrågan efter Corona-virusets framfart.

– Trots pågående pandemi har utvecklingen inom vätgas och bränsleceller fortsatt. Den utan tvekan största nyheten kom precis i dagarna; Daimler och Volvo satsar vardera 6 miljarder kronor i ett gemensamt bolag för att utveckla bränslecellsteknik för tunga fordon. Den här typen av industriella storsatsningar är tydliga bevis för vätgasteknikens styrka som ett miljövänligt drivmedel, säger Pär Teike.

Dessutom bedömer han att tekniken för bränsleceller kommer att gynnas av de stimulanspaket som kommer som en följd av Corona-pandemin. EU-kommissionens ordförande Ursula von Leyen har nyligen sagt att det blir stora satsningar på miljövänlig energi och teknik i stimulanspaketen.

ANNONS
ANNONS

Här kan du läsa Aktiespararnas analys av Cell Impact.

Lyssna på Pär Teike i Investerardygnets podcast Finansräven, från 23:25.

Så fungerar bränslecellen…

  • För att kunna använda vätgas som bränsle, el eller värme behövs en energiomvandlare. Det är här bränslecellen kommer in.
  • En bränslecell skapar ren energi genom att vätgas omvandlas till elektricitet. Restprodukten är rent vatten. Dessutom bildas det värme i processen om kan användas.
  • En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som kan tas om hand. Verkningsgraden hos en bränslecell är hög, vilket gör att den ofta kan kompensera för den energiförlust som uppstår då vätgasen tillverkas.
Cell Impact Pär Teike Teckningsoptioner
Så här fungerar en bränslecell. (Foto: Cell Impact)

  • En bränslecell har en anodsida och en katodsida som separeras med ett membran. Membranet tillåter bara protoner att passera.
  • På anodsidan delar en katalysator upp väteatomerna i protoner och elektroner. Elektronerna kan inte passera membranet utan leds till en extern krets där de genererar elektricitet. Protonerna passerar genom membranet. På katodsidan förenas elektronerna och protonerna samt ansluter till syrgas (O2) från luften. Reaktionen ger vatten (H2O).
  • En bränslecell producerar cirka 0,7 volt. För att få en högre spänning kombineras många separata bränsleceller i en ”stack”.
  • Den kemiska totalreaktionen i en bränslecell skrivs: 2H2 + O2 →2 H2O

 

Så löser du dina teckningsoptioner

Senast den 15 juni måste du lösa optionerna om du vill köpa aktier till teckningskursen 6.00 kronor. Vill du hellre sälja dina optioner är sista handelsdag den 11 juni.

Innehav på VP-konto: Ladda ned och fyll i anmälningsblanketten.

Innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring: Kontakta din förvaltare så hjälper dom dig.

För frågor kontakta Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefon 08-408 933 50 eller [email protected].

Anmälningssedel