Det svenska bolaget Livsdal har en luftrenare med potential att minska den snabba spridningen av coronaviruset. Bolaget lanserar nu sin lösning på den kinesiska marknaden. Trots att Livsdal fortfarande är okänt märks ett tilltagande intresse från kinesiska kunder.

Livsdal har under flera år utvecklat en luftrenare för att vara den bästa på marknaden för privatbruk. Bolagets luftrenare bygger på industriell teknik som bland annat används inom sjukvården och i rymdsonder. Det betyder att även virus fastnar i det effektiva partikelfiltret, vilket innebär att viruset dör efter två, tre dagar i filtret.

”Det känns otroligt bra om vi kan bidra till att minska spridningen av coronaviruset. Vi har redan från början satsat på att ta fram världens bästa luftrenare där vi även haft ambitionen att minska spridningen av till exempel virus”, säger Andreas Murray, en grundarna av Livsdal, och fortsätter:

”Förorenad luft är ett av de stora hälsoproblemen i världen. Att bo i en trafikerad storstad innebär att man får i sig gifter som motsvarar att röka ett paket cigaretter per dag, men även en i relativt liten stad som Stockholm så utgör luftföroreningar en hälsorisk.”

Coronaviruset, med den medicinska beteckningen Covid-19, är cirka 10 nanometer stort. Livsdals partikelfilter fångar in partiklar som är mindre än 5 nanometer. En stor del av smittan, cirka 40 procent, sprids genom luften. Resterande 60 procent blir smittade genom att man tagit på något där viruset funnits och sedan rört vid mun, näsa eller ögon.

De luftrenare som funnits på marknaden i Kina har sålt slut, även om många är verkningslösa för att stoppa spridning av virus.

Att tvätta händerna är ett viktigt sätt att skydda sig och kineserna använder ansiktsmask, både för att skydda sig själva och  omgivningen från att smittas.

”Många har hört av sig och visat stort intresse för våra luftrenare. Även om de bara kommer några få till del så känns det bra att kunna minska risken för att bli utsatt för coronaviruset”, säger Andreas Murray

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 240 000 aktier och och uppgår till högst 20,4 Mkr.
Teckningskurs: 85 kr per aktie.
Teckningsperiod: 15 juni – 26 juni 2020
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 32,43 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
För att inte bidra med ytterligare spridning av Coronaviruset kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] för att boka en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida