Det snabbväxande och högteknologiska bolaget W5 Solutions – listat på Nasdaq First North – utvecklar, konstruerar och levererar spetsteknologi inom samhällsskydd och försvar visar en kraftigt tillväxt och stigande omsättning för 2021. De allt större försvarsbudgeterna i väst, sedan kriget i Ukraina bröt ut, har gjort att efterfrågan på bolagets lösningar väntas öka kraftigt.

ANNONS

W5 Solutions levererar lösningar för samhällsskydd till många försvar runt om i världen, bland annat i träningssyfte. Däremot utvecklar eller säljer man inte produkter för strid.

Vd Daniel Hopstadius är mycket optimistisk för framtiden, och nöjd när han tittar tillbaka på 2021.

Ni hade ett starkt år 2021 med stark ökning av vinst och omsättningen. Hur skulle du sammanfatta året?

Vi har haft ett väldigt starkt år. Omsättning och vinst ökade kraftig, försäljningen ökade med 25 procent och EBIT-marginalen ökade från 9,7 till 15,6 miljoner kronor, motsvarande en ökning på 62 procent. Vi hade även en stark orderingång på 35 procent. Sista kvartalet var exceptionellt starkt med extremt bra orderingång som ökade med 342 procent, och ett kassaflöde med 16 miljoner kronor från den operationella verksamheten.

Ni har växt både genom förvärv och organiskt. Kommer det att fortsätta?

Vår strategi är att fortsätta att växa starkt och lönsamt, både organiskt och genom förvärv. Vi har tydliga strategier för båda områdena. Vi ser inte minst en kraftig tillväxt hos befintliga kunder, som får allt större budgetar. Dessutom är vi världsledande inom våra segment, med resultatet att vi vinner marknadsandelar löpande.

Finns det många bolag att förvärva?

ANNONS
ANNONS

Ja, det finns ett stort antal bolag att förvärva, och ett antal av dessa har vi i vår pipeline. Vi för löpande diskussioner med ett flertal bolag – men man vet aldrig om eller när förvärven kan förverkligas.

Vilken typ av bolag söker ni?

Vi tittar på bolag som stöttar vår affär och vår strategi att växa starkt och lönsamt. Det kan exempelvis vara ny teknologi – som kompletterar våra befintliga teknologier. Vi tittar också på bolag som kompletterar oss geografiskt eller ökar vår försäljning. Generellt sett handlar det om entreprenörsdrivna bolag som har mellan 20 och 50 miljoner kronor i årsomsättning.

Hur ser de geografiska expansionsplanerna ut?

Vi lägger fokus på att skala upp utanför Sveriges gränser. Vår ambition är att vara närvarande i alla världens demokratiska stater. W5 Solutions säljer via direktförsäljning eller via partners beroende på vilket segment det handlar om.

Ni säljer utbildningar och utrustning som bland annat används av försvarsmakter och civilförsvar. Hur ser du att marknaden kommer att utvecklas kommande år?

Vi ser en kraftig expansion. Det befintliga säkerhetsläget gör att länder ska bygga upp både kompetens och stärka försvaret, något som gör att de kraftigt ökar sina budgetar inom säkerhet.

ANNONS
ANNONS

Och det började redan innan kriget i Ukraina bröt ut. Och nu skalas det här upp ännu mer.

Många länder går från budgeter på motsvarande cirka 1,2 procent av BNP till 2,0 procent under flera år. Det är en 70 procentig ökning av marknaden som kommer att pågå under många år. Och som dessutom kommer det leda till långa relationer.

Teckna W5 Solutions:

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer:
Europas snabbast växande bolag – flera svenska ägare [Dagens PS]