Börsnoterade W5 Solutions intäkter och resultat för tredje kvartalet 2022 blev bättre än väntat. Därmed presenterar bolaget sitt starkaste tredje kvartal hittills, med en fortsatt stabilt ökande tillväxt av omsättning och vinst.

Intäkterna stannade på 27,6 miljoner kronor (24,8) för det tredje kvartalet 2022, vilket motsvarar en tillväxt om 11 procent. Det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt.

”W5 Solutions Q3-resultat var över förväntan som redovisade en liten vinst jämfört med våra förväntningar på en liten förlust. Ändå är tredje kvartalet ett säsongsmässigt långsamt kvartal. Ännu viktigare är bolagets utsikter, där man förväntar sig ett starkt årsslut samt en fortsatt stark orderingång under 2023”, säger Redeye i en kommentar.

Starkaste kvartal tre hittills

En summering av årets tre första kvartal ger en omsättning hittills på 101,3 (88,7) miljoner kronor, vilket är en ökning med 14 procent.

”Givet den starka inledningen på året, och hur leveransplanen ser ut för det fjärde kvartalet, finns alla förutsättningar för att 2022 kommer gå till historien som ett fantastiskt år i vår tillväxtresa, säger Daniel Hopstadius, vd på W5 Solutions.

ANNONS

Fortsatt tilltagande efterfrågan

W5 har en stark och tilltagande orderingång på 21 miljoner kronor under kvartalet. Totalt sett uppgick orderstocken till 217 miljoner kronor vid kvartalets slut. Samtidigt ser bolaget lättnader i komponentsbrist och försenade leveranser som drabbat W5 tidigare i år.

”Bolaget ser också en fortsatt god orderingång för slutet av året och 2023, vilket bör fortsätta att bygga upp bolagets orderbok. W5 har också stärkt sitt M&A-team med rekrytering av Siebren de Boer och tillsammans med den starka balansräkningen (nettokassa på cirka 80 Mkr) är företaget väl positionerat för ytterligare förvärv”, säger Redeye i sin kommentar till rapporten.

Accelererar förvärvsstrategin med ny M&A-chef

W5 Solutions har stärkt organisationen med ett flertal kvalificerade medarbetare. Och det är en rekrytering man lyfter fram – Siebren de Boer, ny chef för Corporate Development and M&A.

Från vänster: Daniel Hopstadius, vd W5 solutions och Siebren de Boer, ny chef för Corporate Development and M&A. (Foto: W5 Solutions)

”Siebren de Boer kommer närmast varit europeisk CFO för NEP Group och har gedigen kunskap av fusion- och förvärvsprocesser, varför hans expertis och erfarenheter kommer komma väl till pass i vår tillväxtresa. Förvärv är en av grundpelarna i vår strategi, säger Daniel Hopstadius.

Stark avslutning på året

Med hänsyn tagen till den starka orderboken och närliggande affärer ser årets avslutning och inledningen på 2023 positiv ut.

Bolaget bedömer dock att det behövs en ökad beredskap för tilltagande efterfrågan, vilket ställer höga krav på bolagets leveransförmåga.

”Dels handlar det om att snabbt kunna ställa om och omfördela orderflödet, bland annat på grund av en fortsatt viss komponentsbrist, dels för att planera för en ökande efterfrågan från kunder och partners. Men det vi sett hittills är att våra team visat en fantastisk flexibilitet och tålamod att leverera givet ständigt nya förutsättningar”, säger Daniel Hopstadius.

Investera i W5 Solutions på Avanza och Nordnet:

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs mer:
Nya rekord för svensk försvarskoncern [Dagens PS]