För att krig och katastrofer inte ska få förstöra barns skolgång och framtidsutsikter sätter Rädda Barnen upp tillfälliga skolor i krisområden.

Sönderbombade skolor, förstörda läromedel, försvunna lärare och en riskfylld skolväg är vardag för barn i krig och katastrofområden. De riskerar att få ett långt avbrott i sin utbildning och hinner glömma vad de lärt sig. Ju längre ett barn är utan undervisning, desto större är risken att han eller hon inte kommer tillbaka till skolbänken alls.

En av våra viktigaste uppgifter

En av Rädda Barnens viktigaste uppgifter i katastrofområden är att starta tillfälliga skolor. Inte bara för att barnen ska fortsätta sin utbildning, utan också för att skolan är livsviktig för barn i akut kris. När barns liv och vardag slås i spillror behöver de en trygg plats med fasta tider och trygga vuxna som kan hjälpa dem att hantera den kaotiska situationen.

Det här gör Rädda Barnen för att barn i krisområden ska kunna gå i skolan:

Sätter upp tillfälliga klassrum, till exempel i ett tält eller i skuggan under ett träd. Utöver vanliga lektioner får barnen information om sådant som är livsviktigt i situationen de är i. Hur de undviker smitta, var det finns rent vatten och vad de ska göra om en ny katastrof inträffar.

ANNONS
ANNONS

Medverkar till att bygga upp landets eget skolsystem igen och stannar tills vi inte längre behövs.

Kämpar för att skolan ska vara en fredad zon. Vi arbetar kontinuerligt med påverkan för att stridande parter ska förbinda sig till att skolor ska vara fredade zoner.

Kort om Rädda Barnen:
Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919. Vi kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och vi finns i över 120 länder, inklusive Sverige. Vi är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt vårt arbete.

Bli månadsgivare
Skänk en gåva via Swish
Läs mer hos Rädda Barnen
När du skänker pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg. Vi strävar alltid efter att hålla nere våra kostnader och är stolta över att vi under 2019 lyckades använda hela 89 procent av pengarna till vår verksamhet för barn.