Det finns en stor uppsida i spelplattformen Flexion Mobiles aktie, enligt tre av varandra oberoende uppdragsanalyser. Den mest positiva analysen kommer från Redeye, som i sitt mest optimistiska scenario spår en uppgång med 180 procent.

ANNONS

Aktiespararnas Analysguiden ser en potential till kursdubbling i aktien. Lite mer försiktiga ABG Sundal Collier ser i sitt mest optimistiska scenario en uppgång med 87 jämfört med onsdagens kurs kring 15 kronor per Flexion-aktie.

Bakom bedömningarna att det finns den stor uppsida i Flexions aktie är det faktum att de tecknat avtal om att distribuera flera storsäljande spel via bolagets plattform för distribution via Android.

Handlas till rabatt

”Flexion handlas med på en rabatt på 50 procent i förhållande till vårt base case, trots att framtiden för bolaget ser ljusare ut än hittills. Alla siffror rör sig i rätt riktning då man har allt fler storsäljande spel och bruttointäkten i snitt per månad (AMGR) ökar stadigt över tid”, konstaterar Redeye i sin uppdragsanalys, där man räknar med en kurs Flexion inom intervallet 11 till 42 kronor/aktie.

Trenden med stigande snittintäkter (AMGR) kommer att öka då Flexion tecknar avtal om att distribuera större och större storsäljare i en allt högre takt än tidigare, bedömer Redeye.

Höjer prognos

”Flexion har tecknat totalt sex topptitlar under 2021, varav fyra undertecknades i augusti och september. Vi bedömer att detta förbättrar tydligheten i intäkterna avsevärt, och även om vi redan förväntar oss att företaget tecknar ytterligare storsäljare i framtiden, så minskar det osäkerheten och höjer våra prognoser. Detta eftersom takten och kvaliteten på de signerade spelen är över våra förväntningar.” Det säger ABG Sundal Collier i sin uppdragsanalys, som ligger i intervallet 17 – 27 kronor/aktie.

Analysguiden lyfter fram att Flexion har en betydligt lägre risk än traditionella spelbolag.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser Flexion som en spännande portföljinvestering mot några av världens bäst presterande mobilspel. Det faktum att bolaget själva väljer vilka spel som ska inkluderas minskas risken mot traditionella spelbolag, som förlitar sig på framgången i en enda titel”, konstaterar Analysguiden och anser att det är motiverat att Flexions aktie handlas inom intervallet 23 till 30,6 kronor/aktie.

Patenterad programvara

Flexion har utvecklat en patenterad programvara som gör det möjligt att distribuera tredjeparts Androidspel via bolagets plattform. Utvecklarens befintliga Android-spelfil omvandlas till nya kanaler för distribution genom en automatiserad process, inklusive fakturering, programvara utvecklingssatser (SDK), filhantering & hosting, kanalprissättning, testning, in-appartiklar & prissättning och hantering av uppdateringar.